Hvordan vedlikeholde Cordel for anbudskalkulasjon?

Generelt tillegg

Som en grunnleggende regel blir det «generelle tillegget» revidert hvert år. Det generelle tillegget representerer blant annet lønnsutvikling fra når akkordsatsene ble satt, for å ivareta lønnsvekst. Det er viktig å oppdatere dette hvert år. Det er også viktig å sørge for at man har den siste og ferskeste akkordtariffen i Cordel for at alt dette skal bli riktig.

 • VVS: Det generelle tillegget justeres fra 17,02 % til 19,83 %, gjeldende fra 01.08.21.
 • Elektro: Det generelle tillegget justeres fra 134 % til 138,7 % gjeldende fra 01.05.21. Tillegget er offentligjort som en multiplikasjonsfaktor på 2,387, omregnet til prosent tilsvarer dette altså 138,7 %. Lenke til dokumentasjon: https://elogit.no/sites/elogit/files/arkiv/Tariff/2021/lonnsprotokoll_gjeldende_fra_1._mai_2021_rev._2021.04.16.pdf
 • Blikkenslager/Ventilasjon: Det generelle tillegget justeres fra 104,25 % til 109,15 % fra 01.08.21
 • Malerfaget: Det generelle tillegget justeres fra 1,50 % til 3,94 % fra 01.08.21
 • Taktekkerfaget: Det generelle tillegget justeres fra 50,77 % til 54,39 % fra 01.08.21

Oppdatering av «Generelt tillegg» i Cordel

Du må selv sørge for å benytte deg av det riktige generelle tillegget. For å legge inn dette som standard på dine kalkyler kan du gjøre følgende (du må huske å legge til i både «Kalkulasjon/Tilbud» og «Prosjektanbud» dersom du bruker begge metodene:

 • Gå til «Kalkulasjon/Tilbud» som du finner under menyen «»Salg/Kalkyle» under «Hele menyen» i Cordel.
 • Trykk på «Konfig og velg «Anbud/Spesifikasjon»
 • Gå inn på de metodene du bruker akkord (en av gangen)
 • Gå til fliken «Priskalkyle» og trykk på knappen «Tarifftillegg (F7)»
 • Legg inn riktig sats i feltet «Generelt tillegg»
 • Trykk Lagre.
 • Gjenta på alle metoder du bruker akkord på

Fremgangsmåten er helt identisk på «Prosjektanbud» bortsett fra at du må stå i prosjektanbudsregisteret og trykke «konfig» der.

Dette har ikke tilbakevirkende kraft, så gamle anbud/tilbud vil fortsatt ha det tidligere generelle tillegget.

Sosiale og indirekte kostnader

De sosiale og indirekte kostnadene er også viktige faktorer for prisen på arbeid i anbudet ditt. Det er derfor viktig å ha så reelle satser på disse som mulig. Vi anbefaler å beregne disse faktorene (prosentsatsene) årlig.

Gjennomsnittlig timelønn

En annen faktor som spiller inn i anbudet ditt er den gjennomsnittlige timelønnen som er satt i anbudsmetoden. Denne brukes for å regne ut antall timer produksjon på bakgrunn av akkordsatsen og er derfor viktig å ha oppdatert for å få ut et riktig antall timer i oversikten over anbudet. Oppdater denne jevnlig.

Faktoren legges inn på metoden under fanen priskalkyle:

Oppdatering av akkordsatsene

Følg med på info fra bransjen for de nyeste akkordsatsene. Disse kan bli endret underveis, og det kan bli lagt til nye akkordsatser, eller koblinger mot varene dersom det for eksempel kommer nye varer.

Oppdater akkordsatser og kobling mot varer manuelt

Det kan noen ganger være nødvendig å legge inn en akkordkode på en vare i vareregisteret ditt selv dersom det har kommet en ny vare eller det skulle være mangler. For å gjøre dette går du til vareregisteret som du finner under vis «Hele menyen» –> «Salg/Kalkyle» –> «Varer/Prisbok». Søk opp og gå inn på den aktuelle varen (dobbeltklikk) og gå inn på fanen «Akkordkoder (F4)». Her kan du sette inn en akkordkode ved å trykke på nedtrekksmenyen. Den vil da ligge lagret på denne varen helt til den blir overstyrt. Du kan også koble flere akkordkoder til varen ved å legge inn på linje 2 og 3 osv.

Oppdater vareregister jevnlig

For at du skal kunne prise anbudet riktig er det viktig å ha et oppdatert vareregister med riktige varer og riktig selvkost. For å oppdatere vareregisteret finnes det flere muligheter avhengig av din situasjon. Dersom du er medlem av kjedene Varme & Bad, Bademiljø, Comfort, Rørkjøp eller VVS Eksperten har du en egen «knapp» i vareregisteret du bruker for å oppdatere prisboka.

Dersom du ikke er medlem av en av disse kjedene kan Cordel settes opp med «automatisk prisoppdatering» fra grossistene Brødrene Dahl, Ahlsell, Heidenreich og Onninen. Dette gjøres ved at man på leverandørkortet har satt inn parametre for pålogging til et FTP-område hvor pris- og rabattfil ligger, samt filnavnet og importdefinisjonen. Når dette er satt opp kan man gå inn på leverandørkortet til den grossisten man ønsker å oppdatere og trykke på fanen «Automatisk prisoppdatering». Her trykker man på «Oppdater prisbok». Det er også viktig å oppdatere rabattavtalen. Dette trengs normalt ikke å gjøres på Brødrene Dahl da alt ligger i samme fil, men må gjøres på Ahlsell, Onninen og Heidenreich. Når det gjelder Onninen og Heidenreich kan dette også sette opp slik at man kun trenger å trykke på «Oppdater rabatter», mens fra Ahlsell mottar man rabattfilen på mail ved forespørsel og må leses inn manuelt etter at prisboken er oppdatert.

Merk! Den grossisten man sist oppdaterer er den grossisten som blir gjeldene på beskrivelsen av varen der samme vare finnes hos flere grossister.