Sende ut felles e-post til kunder i Cordel. Eks. Julekort

Steg for steg beskrivelse på hvordan sende ut felles mail til kunder.

Hvordan skrive ut etiketter.

Forklaring på hvordan skrive ut etiketter i Cordel

Komma blir byttet ut med punktum i Cordel

Instillinger for region og språk i Windows.

Oppsett bestilling (til lager)

Fremgangsmåte og oppsett for bestilling til lager.

Eksport av timer til lønnssystem

Elektronisk overføring av lønnsgrunnlag fra Cordel til lønnssystem (Huldt & Lillevik, Visma osv.).

Automatisk prisoppdatering

I Cordel er det mulig å sette opp automatisk prisoppdatering. Denne funksjonen er ikke helautomatisk! En bruker må likevel manuelt velge å sette i gang prisoppdateringen, men Cordel vil selv laste ned og importere pris- og rabattfil.

Skrive ut omsetning

or å få ut en omsetningsliste pr. kunde er det enkleste å stå på kundeoversikten. Velg Utskrift, kundeliste og Velg (eller opprett ny) på en av de eksisterende utskrifts-definisjonene.

Dokumentmappe-mal

Slik setter man opp en dokumentmappe-mal i Cordel.

Nye innstillinger på filoverføringer til og fra Brødrene Dahl

Brødrene Dahl går over fra standard FTP til sikker, kryptert filoverføring med FTPS (alternativt SFTP), med virkning fra og med 10 januar 20201. I den forbindelse er man nødt til å sette kryss for «Bruk FTPS» i oppsettet mot Brødrene Dahl på leverandørkortet i Cordel.

Spørring på lagerstatus hos grossist

Spørring mot grossist, hvilke valg du har og grossister som er støttet.