Fakturavedlegg

Cordel kan hente vedlegg til faktura (uavhengig av om faktura skal gå på ehf, epost eller papir) på to måter: Fra fakturaens ordres dokumentmappe Fra fakturaens egen dokumentmappe En må ikke lage en faktura fra ordre for å få med vedlegg. På en manuell faktura (ikke fra ordre) kan vedlegg legges i fakturaens dokumentmappe. NB: […]

Varer i arbeid

Gjennomgang av hvordan ta utskrift av Varer i arbeid og hvordan sette opp utskriften.

Slå av automatisk EHF-oppslag ved utsendelse av faktura og kreditnota

For deg med aksesspunkt (EHF) vil faktura sendes automatisk på EHF til dine kunder som har organisasjonsnummer registrert på kundekortet og finnes i ELMA-registeret fra revisjon 77, Cordel 2.0.

Nyhet! Automatisk utsendelse av faktura og kreditnota via EHF – Cordel 2.0, revisjon 77

I tråd med våre kunders ønske om flere automatiserte funksjoner i Cordel, så innfører vi nå automatisk utsendelse av faktura og kreditnota via EHF til dine kunder som er registrert i ELMA-registeret.

Oppsett Equity

Om tjenesten Med Equity-modulen påslått vil fakturaer og betalinger automatisk overføres til Equity slik at de kan ta seg av betalingsoppfølgingen. For brukeren skal dette skje sømløst og automatisk. I det brukeren skriver ut en faktura vil fakturadataene også overføres til Equity i bakgrunnen. I det brukeren har vært inne og registrert en betaling vil […]

Integrasjon mot Kreditorforeningen

Hvordan sette opp en purreløsning mot Kreditorforeningen i Cordel.

Endre tekst på avsnitt

Du kan endre teksten i avsnittet for for eksempel medgått i fakturagrunnlaget ved å markere teksten og trykke forandre. Dette gjelder da kun den ordren du endret teksten i.

Eksport av inkasso til Lindorff

Cordel er integrert med Lindorff slik at inkassosaker fra Cordel kan eksporteres til Lindorff, og betalinger og saksavslutninger fra Lindorff kan importeres til Cordel.

Blå skrift i ANTALL/MENGDE i fakturagrunnlaget

For å justere hva som skal faktureres kunde, kan en enten fjerne fakturer-kryss på en eller flere medgått poster, eller en kan justere mengde i fakturagrunnlag (F2).

Sosiale utgifter og indirekte kostnader

Hva ligger i sosiale utgifter og indirekte kostnader. Les mer om dette og utregning her!