Bruk av mva kode 06 (kjøp av tjenester utland)

Bruk av mva kode 06 (kjøp av tjenester i utland), i Cordel.

Bruk av mva kode 09 (direkte mva)

Cordel håndterer føring av direkte inngående MVA ved bruk av kode 09. Brukes kode 09 vil Cordel automatisk beregne grunnlag og føre dette på konto for grunnlag og motkonto-grunnlag i hovedboka.

Endre kontotype på kontoer som har posteringer

Slik går du frem for å endre kontotype på kontoer som har posteringer.

Generalnota

Flere leverandører/grossister benytter generalnota for sine kunder. I forhold til regnskapsloven skal alle inngående fakturaer føres enkeltvis, i Cordel er det innført funksjoner som håndterer dette på en god måte.

Feil ved registrering av innbetalinger

Løsning ved feilmelding som følge av import av registreringer fra OCR.

Finne bilag med differanse i regnskapsposteringer

Cordel tillater at man lagrer bilag med differanse under bilagsregistrering. Slik går du frem for å finne bilag med differanse i regnskapsposteringer.

Sosiale utgifter og indirekte kostnader

Hva ligger i sosiale utgifter og indirekte kostnader. Les mer om dette og utregning her!

Endring av mva-koder i Cordel

Nye momssatser kommer fra tid til annen og endring/vedlikehold gjøres i «ajourhold regnskapsår».

Hvorfor får jeg ikke avsluttet en periode i Cordel?

Fremgangsmåte for hvordan avslutte en periode i Cordel.

Betalingsavtale på faktura

Om kunder ber om nedbetalingsavtale eller utsettelse på forfall kan dette gjøres på følgende måte i Cordel.