Sende ut felles e-post til kunder i Cordel. Eks. Julekort

Steg for steg beskrivelse på hvordan sende ut felles mail til kunder.

Elektronisk signering i Cordel

Send dine tilbud og ordre til kunder eller samarbeidspartnere for digital signering direkte fra Cordel!

Hvordan opprette henvendelse?

Klikk videre i artikkelen for å lese mer om henvendelser.

Hvordan opprette tilbud?

Det finnes 2 typer kalkulasjonsmetoder: Salgspris – rabatt og selvkost + påslag. Disse brukes som oftest for standard tilbud og kalkulasjon. Trykk «les mer» for å lese mer om dette.

Hvordan skrive tekst (fritekst og/eller standardtekst) i spesifikasjonen?

I denne artikkelen vil vi fokusere på standardtekst/fritekst ifbm. innledende- og avsluttende tekst for et tilbud.

Hvordan hente inn varer, timer og pakker i spesifikasjonen?

I denne artikkelen vil du få et større innblikk på registrering av vare, timer og pakker i et tilbud.

Hvordan overstyre enhetspriser og legge til alternativer priser/produkter i spesifikasjonen?

I denne artikkelen vil vi se nærmere på hvordan vi kan legge til rabatter eller overstyre enhetspriser i spesifikasjonen. Vi vil også se på hvordan vi kan legge til alternative produkter og priser.

Hvordan legge inn skaffevarer (ikke i prisboka) eller rundsum i spesifikasjonen?

Skaffevare brukes når en vare ikke finnes i prisboka. Rundsum brukes mer når det gjelder en avtalt fastpris jobb. Klikk videre i artikkelen for bruk av skaffevare og/eller rundsum.

Hvordan definere avsnitt (delsummer) for materiell og arbeid?

Her vil vi se nærmere på hvordan vi kan lage avsnitt for pr. enkelt jobb i et tilbud. F. eks kan du lage avsnittnr. 1 for de- og remontering av toalett og avsnittnr. 2 for servantinnredning.

Hvordan flytte og/eller kopiere poster fra et sted til et annet sted?

Her vil vi se nærmere på hvordan vi kan flytte/kopiere et området til et annet området i tilbudet.