Spørsmål og svar

Her finner du de mest stilte spørsmålene fra våre kunder vedrørende Cordel.

Ved forhåndsvisning av «Utskrift timer» – «Medgått» i Cordel via Remote APP kan man oppleve at Cordel ikke responderer. Dette skyldes at forhåndsvisning ligger bak Cordel. Trykk alt + «tab» for å løse opp eller på Cordel-ikonet nede på oppgavelinjen for å åpne forhåndsvisning.

Du finner full beskrivelse av hvordan du opprette nytt regnskapsår her: https://kundesider.cordel.no/regnskap/opprettelse-av-nytt-regnskapsar-i-cordel/

Enkelte ganger kan du oppleve at autofakter lest inn i Cordel har feil ordre- eller bestillingsnummer. Denne artikkelen forklarer litt om hvorfor dette kan skje.

Årsaker

Cordel leser i utgangspunktet dette rett i fra tilordnede felter i autofakten. De mest brukte formatene har egne felt for både ordre- og bestillingsnummer. Ved import av noen eldre formater som ikke har slike felt (som for eksempel EFO/NELFO 2.1), forsøker Cordel å hente ut denne informasjonen ved å analysere innholdet i referansefelt. Dersom et slikt format er blitt brukt i autofakten, kan det bli tilfeller hvor Cordel ikke klarer å hente riktige nummer.

Siden Cordel normalt leser ordre- og bestillingsnummer rett fra autofakten, ligger vanligvis feilen her. Leverandøren må passe på å få med denne informasjonen i filen, men dette svikter av og til. Dersom bestillingen er manuelt opprettet hos leverandøren, kan det skje at numrene ikke blir registrert eller registrert i feil felt. Den som bestiller varene må også passe på å få med denne informasjonen.

Et problem som ofte går igjen, er at ordre- og bestillingsnummer har blitt byttet om (i autofakt-filen). Cordel gjør i utgangspunktet ingenting for å korrigere dette, men unntaket fra denne regelen er autofakter fra Ahlsell. I dette tilfellet gjør faktisk Cordel et forsøk på å sjekke om numrene stemmer, og bytter om på dem om nødvendig.

Dersom autofakten inneholder et bestillingsnummer, vil Cordel forsøke å hente ordrenummeret i fra bestillingen fremfor det som står i autofakten.

Løsninger

Pass på at elektroniske bestillinger blir sendt i fra Cordel i samme format som du mottar autofakter i. Dette er ofte et krav fra leverandørene for at numrene fra bestillingen skal blir med i autofakten. Det mest brukte formatet er EFO/NELFO 4.0. Du kan se hvilket format autofakten er i ved å åpne den i autofaktregisteret. Formatet står øverst i skjermbildet.

Ved manuelle bestillinger må bestiller passe på å oppgi riktige nummer, men siden bestillingen blir manuelt behandlet, er det alltid en mulighet for menneskelige feil. Elektronisk bestilling er derfor å foretrekke.

Har du en Android-telefon kan du ved å ta i bruk appen «Google Foto» laste opp flere bilder samtidig.

For å endre standard applikasjon gå inn via innstillinger på telefonen -> apper ->finn og trykk på den nåværende standardapplikasjon som brukes til bilder (er som oftest Galleri). Bla ned til du ser knappen «fjern standardvalg» og trykk på den. Ordlyden her kan variere litt ut ifra hvilken telefon du har, men fremgangsmåten er den samme.

Da er standard app tilbakestilt, og neste gang du skal velge bilder i Cordel UTE vil du få opp valget om å bruke «Foto» i stedet.

Når man skal bemanne en ordre er det viktig at dette gjøres via «Bemanning» inne på ordren.

Man kan ikke gå inn via «Håndholdt» – «Deltagere». Dette oppdaterer nemlig ikke feltet for «sist endret» på selve ordren, og appen vil ikke få beskjed om at ordren er oppdatert med ny bemanning.

Sender du fakturaer på e-post fra Cordel vil disse automatisk legge seg i en egen undermappe som heter «Sendt fra Cordel» under «Sendte elementer» i din Outlook.

Dette er en innstilling som kan settes under Tillegg/Jobb. Ved fakturering av tilleggsordre kan du velge type fakturering, om du ønsker å fakturere Fortløpende eller Når avsluttet.

Hvis dette skjer, sjekk oppsettet i «Varer/Prisbok». I fagområde må «Pris-sett» være koblet til riktig leverandør.

Vi har laget flere opplæringsvideoer om Cordel, disse finner du på vår YouTube-kanal.

Husk at hvis du åpner YouTube.com via serverleie eller en asp leverandør så vil ikke siden fungere. For å se våre opplæringsvideoer, åpne din lokale nettleser og søk opp Cordel Norge på YouTube.

Du finner vår YouTube-kanal her.

Skann QR-koden for å enkelt åpne siden på din mobil:

Du finner informasjon om krav til versjon av Windows, disk, minne og nettverk her.

Finn programmet som heter «Oppdatering.exe» i Cordel-mappen og start dette.

Oppdateringsprogrammet krever at .Net 4 er installert på maskinen det skal kjøre på. Dette skal normalt skje via automatiske oppdateringer av Windows (Microsoft Update). Får du en feilmelding om at .Net må installeres når du starter oppdateringsprogrammet, kan du gjøre dette ved å bruke Windows/Microsoft Update, eller laste ned og kjøre installasjonsprogram fra https://www.microsoft.com/nb-no/download/details.aspx?id=17851

Når du starter oppdateringsprogrammet, vil du få opp et vindu som ligner på dette:

Dersom ny versjon er tilgjengelig, kan du nå trykke knappen «Oppdater» for å oppdatere Cordel til nyeste revisjon tilgjengelig for installert versjon av Cordel. I skjermbildet over er Cordel 1.9 revisjon 73 installert, mens Cordel 1.9 revisjon 74 er tilgjengelig. Revisjoner er mindre endringer av programmet, og inneholder stort sett bare korrigeringer av feil i programmet. Oppdatering av revisjon tar normalt bare et par minutter.

Har du for eksempel Cordel 1.8 installert og ønsker å oppdatere til versjon 1.9, gjør du dette ved å velge den nye versjonen oppe til høyre som markert i skjermbildet under. Trykk deretter knappen «Oppgrader» for å starte. Oppdatering mellom hovedversjoner av Cordel krever normalt også oppdatering av databasen. Programmet vil gjøre dette automatisk, men en slik oppdatering vil ta litt tid (en halv time er ikke unormalt).

Cordel har en svært god integrasjon mot Boligmappa. Du finner videoveiledninger for hvordan du bruker Boligmappa i Cordel her: https://bedrift.boligmappa.no/tutorials/cordel/

Husk at hvis du åpner sider med videoinnhold via serverleie eller en asp leverandør så vil ikke videoinnhold kunne vises. For å se videoinnhold kopier aktuell lenke og lim den inn i din lokale nettleser.

Cordel 2.0 revisjon 55: Ser du ikke lenger fritekst i spesifikasjonen i ordre?
Sjekk at «Fritekst i ordren» er haket av.

Fritekst ordre

Du kan enkelt annullere eksport til regnskap i Cordel ved å gå inn i eksportdefinisjon og klikke på «Tidligere bunter». Velg aktuell bunt og klikk annuller.

Benytt «Juster» funksjonen som ligger i varer/prisbok for å eksportere ønsket utvalg. Utvalget kan man blant annet basere på mest brukte varer, eller man kan velge fagområder. Husk å kryss av for «Eksp. Til Håndholdt» for at varen skal bli eksportert til Cordel App. Når ønsket «Utvalg» og «justeringer» er lagt inn, trykk Aktiver.

Eksportere varer til Cordel UTE

For å legge til en ny bruker velg «Basisregistre» og «Medarbeidere». Under fanen «Cordel Ute» velger man brukernavn og passord, og hvilke tilganger brukeren skal ha.

illustrasjon - ny medarbeider Cordel UTE