Hvordan lage standard tekster?

Standard tekster kan kopieres inn i alle spesifikasjoner: tilbud, ordrer, bestillinger, fakturaer etc. Når du først har bygget deg opp et slikt register, kan du spare deg for mye tid og arbeid ved at du slipper å skrive opp igjen disse tekstene hver gang du har behov for dem. Etter du har hentet inn en tekst i en spesifikasjon, kan du endre på denne uten at det får konsekvenser for originalteksten.

  • Fra hovedmenyen velger du modulen «Basisregistre» og deretter menypunktet «Standard tekster». Oversiktsbildet viser tekstnr. samt en beskrivelse for hva teksten gjelder.
  • Velg menyknapp «N for å registrere en ny standard tekst
  • Angi et tekstnr. og en passende beskrivelse
  • Skriv inn ønsket tekst, og avslutt med «Lagre»
  • Nå kan du legge inn neste tekst eller avslutte menyvalget med [Esc]
  • For å endre en eksisterende tekst, peker du på denne og klikker på menyknapp «Forandre» og deretter videre under «Tekst»

Tips og triks:

Du kan bruke standard Windows hurtigknapper når du redigerer og lager nye tekster:

Ctrl + C Kopierer
Ctrl + VLimer inn
Ctrl + XKlipper ut
Ctrl + FUthever
Ctrl + UUnderstreker
Ctrl + KKursiv