Hvordan skrive ut etiketter.

Hvordan skrive ut etikett på en enkelt vare

Åpne Varer/Prisbok i Cordel

Gå inn på varen du vil skrive ut en etikett fra og trykk Etikett->Velg hvilken utskrift som skal bli brukt.

Hvordan bruke merking til å skrive ut flere etiketter på en gang som ikke passer i et typisk utvalg.

Åpne Varer/Prisbok i Cordel

Trykk på Utskrift->Etiketter

Velg utskriften du skal bruke (Utskriftene kan variere ut ifra hva som er opprettet i Cordel)

Trykk på Merk Poster (Ctrl) for å åpne vinduet der du kan markere hvilke varer du vil skrive ut etiketter på. NB: Hvis du ikke bruker merk poster vil Cordel skrive ut alle varene som ligger i utvalget på utskriften og hvis det ikke er et utvalg vil Cordel skrive ut hele Vare/Prisboka.

I merk poster vinduet kan du stå på varen du vil merke og bruke Space på tastaturet. Da vil den varen bli merket og antall til høyre i vinduet vil endre seg fra 0 til 1.

Hvordan skrive ut etiketter på alle varene i et fagområde.

Åpne Varer/Prisbok i Cordel

Trykk på Utskrift->Etiketter

Velg utskriften du skal bruke (Utskriftene kan variere ut ifra hva som er opprettet i Cordel)

Sett utvalg til Fagområde og velg hvilket fagområde du vil skrive ut.

Trykk på Aktiver og da blir det skrevet ut etiketter på alle varene i det fagområdet.