Oppsett bestilling (til lager)

Velg «Lagerdefinisjon» som finnes i «Hele menyen» under «Lager»:

Sett bestillingspunkt og bestillingskvantum på varene i lageret.

Istedenfor å gå inn på en og en vare, kan du bruke «Juster funksjon» (1).

«Sett justeringer» (2) og «Merk poster» (3).

Merk postene du vil bruke nevnte justering på og lukk vinduet (trykk Esc).

Aktiver justeringen.

Når bestillingspunkt og kvantum er satt på varene i lagerdefinisjon, vil bestilling (Til lager) automatisk fylle inn poster som har for lav beholdning i forhold til bestillingspunkt og fylle inn bestillingskvantum på varepostene i bestillingen.