Revisjonsnytt Cordel 2.0

Her finner du informasjon om de viktigste endringene/korreksjonene i Cordel 2.0.

Revisjon 82 Cordel 2.0

82.0 – lansert 18.05.22

Ny versjon av Cordel 2.0 er nå tilgjengelig, nedenfor kan du lese mer om nyhetene og endringene.

 • Enkelte ordretyper har blitt korrigert vedrørende fakturert hittil mot gjenstår på totalstatus
 • Det er forbedret lagring av standard påslag i ordremetoder
 • I enkelte utskrifter fra tilbud kunne man oppleve teksten «true» eller «false» i stedet for avkryssingsbokser. Dette er nå korrigert.
 • Enkelte statistikktyper kunne i enkelte tilfeller unngå å vise varebeskrivelse. Dette er nå korrigert.
 • Knappen for å starte fjernstyring i Cordel er nå fjernet. For å starte fjernstyring kan du gå til nettsiden cordel.no for å angi øktkode direkte eller gå til www.cordel.no/support for å laste ned fjernstyringsverktøyet
 • Det er innført nytt felt for miljøgebyr i integrasjonen med iizy (eksport av utgående fakturaer til regnskap – krever tredjepartsavtale direkte med iizy)
 • Flere mindre utbedringer

Revisjon 81 Cordel 2.0

81.1 – lansert 04.05.22

Ny versjon av Cordel 2.0 er nå tilgjengelig, nedenfor kan du lese mer om nyhetene og endringene.

Utskrift MVA-melding

Det er lagt til mer informasjon på utskriften av MVA-meldingen (del 2 – spesifisering)

 • Spesifisering av kontoer som er involvert i MVA-meldingen*
 • Spesifisering av hvilke bilag som ligger til grunn for de forskjellige MVA-kodene

Andre forbedringer/endringer:

 • Utfordringer med avregningsreturer på remittering som inneholder kreditnotaer er løst.
 • Det er nå mulig å skjule internordrer via sorterings-knappen i ordreoversikten, slik at disse ikke vises i den valgte visningen du har gjort.
 • Endret navngivning av e-postvedlegg ved utskrift fra jobbliste.
 • Ved kreditering av purring blir nå eventuell avdeling på purringen med over til kreditnotaen.
 • Valutafunksjonaliteten i Cordel har blitt utbedret og korrigert.
 • Korrigert potensiell utfordring ved betaling av serviceordre i butikk.
 • Korrigert potensiell utfordring ved bruk av retur på ordre hvor de neste uttakssedlene også kunne bli retursedler.
 • Korrigert søk på kunde i serviceavtaler som i enkelte tilfeller ikke fungerte optimalt.
 • Korrigert eksport av varer til ASCII fil slik at linjeskift i beskrivelser ikke fører til linjeskift i filen.
 • Korrigert en potensiell utfordring ved utskrift av lønnsgrunnlag hvor sideskift per medarbeider kunne bli feil.
 • Korrigert potensielle feil i diverse rapporter.
 • Flere mindre utbedringer.

Revisjon 79 Cordel 2.0

79.3 – lansert 30.03.22

Ny versjon av Cordel 2.0 er nå tilgjengelig, nedenfor kan du lese mer om nyhetene og endringene.

 • Forbedret sikkerhet med kryptering av passord.
 • Forbedret lesing av varenummer på inngående EHF fakturaer. Cordel ser nå bort fra eventuelle mellomrom før og etter varenummeret som kunne føre til at varen ikke ble lagt inn på lager.
 • Innført vasling med melding dersom en eller flere varer ikke blir belastet lager når en autofakt meldes til lager. Meldingen viser hvilke varer dette eventuelt gjelder slik at du kan opprette varen i prisboka og deretter melde inn de aktuelle varene til lager.
 • Nytt format for eksport til lønn: 24SevenOffice.
 • Flere mindre utbedringer.

Revisjon 78 Cordel 2.0

78.3 – lansert 23.02.22

Ny versjon av Cordel 2.0 er nå tilgjengelig, nedenfor kan du lese mer om nyhetene og endringene.

Nyheter:

 • Forbedret meldingslogg som vises etter impor av autofakt/EHF dersom EHF-filen innholder vedlegg som ikke støttes.
 • Aktivert feltet for arbeidsleder på jobb under et prosjekt.
  • Feltet er kun for informasjon i Cordel, samt mulig å ha med på rapporter.
 • Forbedret funksjonalitet rundt utskriftsvalg på tilbudsutskrifter. Valget skjuler nå også avsnittsbeløpene dersom postene i avsnittet er satt til «Ikke summér». Dersom det er ønskelig å vise summer selv om poster står til ikke summer er det viktig å ikke ha på denne innstillingen.
 • Forbedret redigering av timer fra Cordel UTE i importvinduet i Cordel. Ved endring av timeantall i importvinduet vedhjelp av «Tab-edit» endres også antallet på lønnsart tilsvarende.
 • Ved valg av lager når man benytter seg av retur funksjonen på medgått kan nå lagerkode tastes inn manuelt.
 • Feltet «Status Cordel UTE» tar nå hensyn til om jobber har egen bemanning eller ikke.
 • Det er innført mulighet for fri sortering og gruppering ved utskrift av åpne poster.
 • Det er innført ny status for MVA-meldingen dersom den blir annullert etter at den er sendt inn til Skatteetaten.
 • Forbedret pålogging til Cordel KS | HMS fra Cordel som i spesielle tilfeller ikke klarte å fullføre påloggingen selv om brukernavn og passord var korrekt.
 • Innført valg av lager i bestillingsforslag og lagerstatistikk.
 • Utvidet oppslag på organisasjonsnummer for å sjekke om kunde kunne motta EHF-faktura, slik at man får treff selv om kunde er registrert via en annen SMP enn ELMA.
 • Flere mindre utbedringer.

Revisjon 77 Cordel 2.0

77.5 – lansert 27.01.21

Ny versjon av Cordel 2.0 er nå tilgjengelig, nedenfor kan du lese mer om nyhetene og endringene.

Nyheter

Automatisk sjekk mot ELMA-registeret

Ved utsendelse av faktura vil kunder som er meldt inn i ELMA-registeret automatisk oppdateres slik at faktura sendes som EHF. Nåværende fakturautsendelse vil også gå på EHF, og det vil komme en rapport over hvilke kunder som er oppdatert.

 • Funksjonen gjelder ikke Vipps Faktura, her brukes «Sjekk aksesspunkt» som tidligere.
 • Funksjonen kan skrus av ved å gå til «Fakturering» à «Konfig» à «Standard Fakturaopplysninger» à Gå til fliken «eFaktura(F9)» à sette på kryss for «Deaktiver automatisk EHF-oppslag».
 • For mer informasjon om EHF og Vipps Faktura gå til våre kundesider

Ny MVA-melding

Alle eksisterende bilag og posteringer vil bli automatisk gått gjennom ved første oppstart av Cordel etter oppdatering og justert slik at formatet passer til ny MVA-melding.

 • Menypunktet endrer navn på «Skattemelding» til «MVA-melding»
 • Ny innloggingsmetodikk ved innsending til Altinn – du kan nå benytte deg av MINID, BANKID, BUYPASSID og COMMFIDES.
 • Det oppfordres fra skatteetaten til å levere mva-meldingen direkte fra regnskapssystemet, og vi har tilrettelagt for dette. Det er også endret slik at innsendingen ikke lenger må signeres i Altinn.
 • Det er innført knapp for å hente opp kvittering på innsendt MVA-melding i MVA-oppgjørsvinduet. Knappen heter «Kvittering fra Altinn» og ligger under «Send til Altinn» på vinduet til MVA-meldingen. Denne knappen vil først være aktiv etter at MVA-meldingen er innsendt.
 • Det er ikke lenger nødvendig å koble Cordel mot Altinn i Altinn-portalen. Det er nok å logge inn med bank-id, bank-id på mobil og de andre innloggingsmetodene som nå er tilgjengelig. For å kunne sende inn MVA-meldingen til Altinn må du ha en rolle på organisasjonsnummeret som tillater både innsending og signering:
  • Roller som kan sende inn:
   • Ansvarlig revisor
   • Regnskapsmedarbeider
   • Regnskapsfører uten signeringsrett
   • Revisormedarbeider
  • Roller som kan signere:
   • Begrenset signeringsrett
   • Kontaktperson NUF
   • Regnskapsfører med signeringsrett
 • Nytt og forenklet MVA-oppsett på innstillingene i regnskapsåret.

Sjekklister Cordel KS | HMS

Det er nå lagt til at sjekklister fra Cordel KS|HMS kan benyttes på ordrer som har sitt utspring fra en serviceavtale.

 • Krever at det opprettes nye malordrer som kobles til eksisterende og nye serviceavtaler av bruker med kobling mot Cordel KS|HMS
 • Nye malordrer må deretter settes inn på aktuelle serviceavtaler
 • Den som oppretter ordre fra en serviceavtale, må være koblet mot Cordel KS|HMS

Nye felt i Cordel Datavarehus

 • Customer
  • Organisasjonsnummer
 • Employee
  • Timelønn
  • Status (aktiv / sluttet)
  • Saksbehandler
  • Egendefinerte felt
 • SupplierInvoices
  • Department
 • Voucher
  • registeredDate
 • Voucher/Postings
  • valueDate
 • Project
  • ProjectReference – prosjektnummer i cordel (ProjectNumber er Cordels ordrenummer)
  • ProjectName – prosjektnavn
 • SupplierInvoice
  • RegistrationDate – dato registrert i Cordel
  • LedgerDate – bokføringsdato
  • Source – “Manual” eller “Autofakt” (vi har allerede et Fakturatype-felt (InvoiceType) som brukes til å skille faktura/kreditnota)

Andre forbedringer/endringer:

 • «Utført av:» blir nå lagt til seddel på timeregistreringer fra Cordel UTE
 • Flere mindre utbedringer

Revisjon 76 Cordel 2.0

76.7 – lansert 15.12.21

 • Korrigeringer i forbindelse med uttak av liste over varer i arbeid
 • Korrigeringer i forbindelse med søk i Boligmappa
 • Korrigert bruk av drag and drop i peronalplan, lagrer nå endring i varighet
 • Korrigert «NullReference» ved redigering av lisens ved oppstart
 • Utbedret oppdatering fra håndholdt
 • Utbedret redigering av kunde

76.6 – lansert 09.12.21

 • Utbedret redigering / oppretting av ny medarbeider
 • Utbedret utskrift av lønnsgrunnlag
 • Utbedret redigering av spesifikasjonspost
 • Tilgjengeliggjort formatene for Huldt & Lillevik ved eksport til lønn

76.5 – lansert 08.12.21

Ny versjon av Cordel 2.0 er nå tilgjengelig, nedenfor kan du lese mer om nyhetene og endringene:

 • Ved generering av FDV dokumentasjon til PDF, hvor PDF legger seg på dokumentfliken på ordren, vil Cordel automatisk sette «Boligmappa dokumenttype» til «FDV» slik at bruker slipper å sette dette manuelt for å sende over til Boligmappa. Andre dokumenttyper må det fortsatt settes korrekt dokumenttype manuelt.
 • Det er gjort tiltak for å unngå unødige forsinkelser når andre brukere i din bedrift kjører store operasjoner.
 • Innført mulighet for å hente dokumenter fra tilleggsordre ved utskrift til e-post.
 • Bestillingsfiler som sendes fra Cordel i EFO/NELFO 4.0 format blir nå lagt til korrekt kode for identifikasjon av NRF-nummer eller El-nummer.
 • Korrigert feil som i enkelte tilfeller kunne føre til feil ved utskrift av faktura
 • Korrigert feil som førte til at advarsel om overlappende bemanning ved endring av oppstartsdato på aktuell ordre i noen tilfeller ble gjentatt flere ganger når man gikk til en annen flik i ordren.
 • Korrigert feil som i enkelte tilfeller kunne føre til krasj ved utskrift av ordreliste som hadde innstillingen hvor postene blir akkumulert per sorteringsnøkkel.

Revisjon 75 Cordel 2.0

Ny versjon av Cordel 2.0 er nå tilgjengelig, nedenfor kan du lese mer om nyhetene og endringene.

Nyheter

Elektronisk signering

Med vår tilleggsfunksjon for elektronisk signering kan du sende dine tilbud og ordre til kunder eller samarbeidspartnere direkte fra Cordel. I denne revisjonen har vi blant annet gjort det enda enklere å få oversikt over dokumenter sent til signering, samt status. Du kan nå:

 • Legge til standardtekster for melding til signeringspartner i begynnelsen av prosessen, samt bekreftelsesmelding til alle parter når dokumentet er signert.
 • Du kan nå se status på dokumenter sendt til signering i tilbuds-/ordreregister
 • Du kan forlenge signeringsfristen om ønskelig.
 • Få enda bedre oversikt over alle dokumenter du har sendt til signering på tvers av tilbud/ordre etc. i et eget register.

Remittering av kreditnota til kunde

Du vil ha muligheten til å hente opp en kreditnota du har sendt til kunde (som ligger bokført i utgående faktura registeret), inn i remitteringsregisteret. Her vil du ha muligheten til å kunne remittere denne på lik linje som en utbetaling til leverandør.

Sending av bestilling fra Cordel UTE

Kan nå benyttes mot leverandører som benytter SFTP på filmottak.

Andre forbedringer/endringer:

 • Innført let-knapp i serviceavtaler slik at det blir enklere å navigere.
 • Leveringsdato er innført i EHF-bestilling.
 • Autofakt: Valg for «belast ordre» blir tilgjengelig om man fjerner en belastning, slik at ordre kan belastes på nytt uten å forlate vinduet.
 • Timeout-melding ved nedlasting av autofakt er korrigert.
 • Korrigert datoformat ved utskrift til Excel.
 • Utbedringer i forbindelse med kopiering og flytting av avtaler i personalplan.
 • Timestamp på ordre vil nå oppdateres ved opprettelse av nytt tillegg.
 • Korrigert at det i noen tilfeller kunne komme feil beløp på faktura i kundereskontro
 • Diverse utbedringer.

Revisjon 74 Cordel 2.0

07.07.21 – 74.10

Blir tilgjengelig i perioden 08.07.21-19.07.21
Revisjonen blir først tilgjengelig for kunder på vår skyløsning, deretter for resten av våre kunder fortløpende. 

Utbedret nedlastning av prisfiler.
Utbedret visning av saksbehandler i inngående faktura.

28.06.21 – 74.8

Lansert 01.07.21

Ny versjon av Cordel 2.0 er nå tilgjengelig og her kan du lese mer om nyhetene og endringene. I denne revisjonen vil du finne flere nyheter som vil komme til god nytte for deg som bruker i arbeidshverdagen:

 • Flere «Lim inn» muligheter
 • Mulighet for fellesavtaler/møter i personalplanen
 • Enklere å endre avdelingsnummer på jobbliste
 • En rekke mindre endringer/forbedringer

I tillegg har vi også gjort mange små justeringer og endringer på bakgrunn av tilbakemeldinger fra dere, slik at våre løsninger skal bli best mulig. Vi jobber på videre, og i mellomtiden kan du lese mer detaljert om hva som er nytt her.

Nyheter

Forenklet dokumentbehandling for kunder på vår skyløsning – nå flere «Lim inn» muligheter

Du vil nå finne flere muligheter for å velge «Lim inn» / «Paste» ulike steder i Cordel. Dette gjør det enklere å jobbe mer effektivt med færre tastetrykk. Du kan kopiere fil lokalt fra din PC og bruke «Lim inn»-funksjon aktuelle steder i Cordel, slik at du slipper å bruke tid på å lete deg frem i egen filstruktur. Her har vi nå gjort det mulig å enkelt kunne velge «Lim inn»:

 • Dokumentmappe-maler

  Forhåndsdefinerte mappestrukturer og dokumenter kan nå kopieres fra lokal maskin til Cordel ved å benytte «Lim inn»:

 • Bilagsregistrering
 • Multiscan-vinduet

Fellesavtaler/møter i personalplanen

Nå har du mulighet til å legge til fellesavtaler/møter i personalplanen for å skape en enda bedre oversikt over arbeidsdagen og gjøremål for alle i bedriften ett sted – både for Cordel inne og ute-brukere.

Dette gjøres enkelt ved å markere ønsket tidspunkt, høyreklikke og velge «Nytt Møte».

I neste vindu vil du få mulighet til å legge inn ytterligere beskrivelse, start, slutt, arrangør, deltagere etc. Det er også her flere egendefinerte felter du kan benytte for å legge til ytterligere informasjon.

Enklere å endre avdelingsnummer på jobbliste

Nå har vi gjort det enkelt å endre regnskapsavdeling på jobbliste ved at den nå kan arve endringer fra ordrens forside. Ved endring av regnskapsavdeling på jobb kan man nå velge hvordan jobbens spesifikasjon skal endres og du vil få opp følgende valg:

Bare nye jobber får ny regnskapsavdeling:

Eksisterende jobber vil ikke endres. Nye jobber som blir lagt til vil få samme regnskapsavdeling som valgt på ordrens forside.

Jobber med eksisterende avdeling endres til ny:

Har du lagt inn regnskapsavdeling på eksisterende jobber, vil avdeling endres til regnskapsavdelingen som settes på ordrens forside.

Alle jobber endres til ny avdeling:

Alle jobber, både med og uten eksisterende avdeling, endres til valgt regnskapsavdeling.

Åpne og redigere på flere dokumenter samtidig

Nå kan du åpne flere dokumenter som ligger på ulike ordre for redigering og dokumentene vil åpnes i egen fane. Dette betyr at du for eksempel kan ha flere excel-filer fra ulike ordre åpne samtidig for redigering. Du kan også arbeide med andre ting i Cordel, uten å måtte lukke dokumentene først.

Andre forbedringer/endringer:

Det har også blitt gjort flere forbedringer i forbindelse med tilbud, ordrer, utskrifter og eksporter. Vi har oppsummert de viktigste forbedringene og endringene her:

 • Innført nye valg i Cordel UTE-profil:
  – Mulighet til å velge om en bruker skal kunne slette sjekklister.

  – Mulighet til å velge om ferdigmelding av ordre krever ferdig utfylt sjekkliste.

  Merk: Vi jobber for å implementere disse valgene i en fremtidig versjon av Cordel UTE. Disse valgene vil få en effekt når ny versjon av Cordel UTE som støtter disse valgene er tilgjengelig.

 • Støtter nå søk på beskrivelse av varetekst i varetelling, og du kan nå søke på samme måte som i vareregister.
 • Innført konfigurasjonsmulighet for filsti ved eksport til Axia frakt. Dette gjør det mulig å mellomlagre slik at du enkelt kan eksportere til lokal PC om du jobber via Cordel sin Skyløsning.
 • Innført konfigurasjonsmulighet for filsti ved eksport til Credicare. Dette gjør det mulig å mellomlagre slik at du enkelt kan eksportere til lokal PC om du jobber via Cordel sin Skyløsning.
 • Blokkert redigering av kunde- og leverandørnummer på eksisterende kunder og leverandører dersom Cordel er integrert med en løsning som benytter API.
 • Låst opp igjen mulighet for å angi ansattnummer ved opprettelse av ny medarbeider. Ved redigering av medarbeider vil feltet fortsatt være låst dersom Cordel er integrert med en løsning som benytter API.
 • GLN-nummer på leverandør er nå slått sammen. De tidligere feltene «GLN», «Ean Lok.Nr.» og Ean Lok.Nr. (Avd.) har hatt samme funksjon og er nå slått sammen til ett felt – «GLN».
 • Oppdatering av priser via enkelte kjedeløsninger merker nå en eventuelt utgått vare i prissettet som leses inn, fremfor å merke hele varen som utgått. Dersom alle aktive prissett på varen er merket som utgått, blir varen også merket.
 • Tilleggsordre med egen kalk-metode henter nå gjennomsnittlig timelønn fra ordrens metode.
 • Markerer nå alltid eksisterende innhold i tekstfelt når du bruker for eksempel tabedit.
 • Forbedret håndtering av pakker med varer/timer med fast antall. Nå er det mulig å endre mengde på pakke uten at selvkost på slike poster påvirkes.
 • Forbedret utskrift av tekst for produserte perioder i faktura.
 • Forbedret innlesning av NS3459-filer.
 • Forbedret import for prisoppdatering.
 • Forbedret eksport til ascii
 • Utbedret endring av pris på pakke etter den har blitt merket med «ikkesummer». Justert oppdateringsrutine slik at pris på pakke blir korrigert før videre redigering og lagring.
 • Utbedret kopiering av anbud med jobb-avsnitt.

Revisjon 73 Cordel 2.0 – 19.02.21 / 18.03.21

Lansert 05.03.21

Legg til PDF-vedlegg i dokumenter du sender til elektronisk signering

Nå kan du legge ved PDF-vedlegg i dokumenter du sender til elektronisk signering fra Cordel. Når du nå klikker på «Til signering» vil du få opp et felt for «Vedlegg». Klikk på «Legg til vedlegg» og velg PDF-filene du ønsker.

Les mer og se video her: Slik sender du dokumenter til elektronisk signering i Cordel

Tjenesten for elektronisk signering må aktiveres gjennom Cordel Norge og vil være tilgjengelig for brukere av Cordel 2.0 som har server/skyløsning via Cordel Norge AS.

Søk i kolonner med filter (må aktiveres med enter)

Nytt i denne revisjonen er at søk i kolonner ikke aktiveres før du trykker enter. Dette gjelder kolonner som har traktsymbol i ulike register slik som dette:

Tidligere har søk i disse kolonnene startet umiddelbart når du har begynt å skrive. Nå vil du kunne søke mer effektivt ved å unngå at søket starter før du har skrevet ferdig.

Økt antall kontaktpersoner i kunderegister

Nå har du mulighet til å legge inn opptil 80 kontaktpersoner i kunderegisteret. Frem til nå har maks antall vært 40 kontaktpersoner, og det er fortsatt dette som vil ligge som standard i Cordel.

Har du behov for å øke antall kontaktpersoner i ditt kunderegister? Da kan du nå gå inn å konfigurere dette i kunderegisteret ved å trykke Konfig. – Egendefinerte felt – Kontaktpersoner (F4).

Redigere dokumenter i Cordel

Det er nå mulig å redigere Office-dokumenter som for eksempel Excel og Word-filer direkte i Cordel via en ny intern visningskomponent.

Andre korreksjoner: 

Endringer/korreksjoner: Henv Id
Integrasjonen med Scrive støtter nå også vedlegg.
Ikke aktivere søk i kolonner med filter før det trykkes enter.
Økt antall kontaktpersoner i kunderegister.
Innført mulighet til å redigere Word og Excel-dokumenter i den interne visningskomponenten.
Innført format for eksport av lønn til Visma Payroll. Omarbeidet eksportvinduet.
Forbedret støtte for ekstra brede skjermer (ultra wide). Posisjoner for vinduer blir nå lagret i forhold til Cordel sitt hovedvindu og ikke lenger punktet øverst til venstre på skjermen Cordel kjører på. Dette gjør at vinduene følger programmet når dette flyttes rundt på skjermen. For de som kjører Cordel maksimert på en skjerm, skal ikke denne endringen være merkbar.
Innført felt for rabatt på spesifikasjonslinjer i faste fakturaavtaler. Innført mulighet for å oppdatere priser på varer og pakker på alle faste fakturaavtaler i en operasjon.
Stabilisert integrasjonen med Cordel KS | HMS.
Innført mulighet for ingen oppslag for produktinfo.
Korrigert en minnefeil som kunne føre til krasj ved korrigering av dupliserte koblinger mellom ordrer og bestillinger. 64088
Anbud lagret som AFG-format inneholder nå nødvendig prosjekt-id slik at anbudet kan importeres tilbake til Linker. Krever at både eksport og import gjøres i ny versjon. 1
Kredittkortlisten vil nå ikke legge til hvilken bank kortet er fra, kun om det er Visa, MasterCard eller BankAxept. 69316
Endret tekst for feltet «Levert dato» ved fakturering av akonto avdrag til «Levert dato for avdrag» 67763
Løst en feil som kunne føre til at posisjon i lister ved lukking av søk ikke ble bevart. 68950
Korrigert oppdatering av fakturadato til dagens dato ved utskrift 69682
Løst en feil der produksjon av EHF-faktura og -kreditnota ikke taklet 100 % rabatt i varelinjer. 69876
Korrigert mulig forekomst av NaN ved 100% rabatt på pakker i spesifikasjoner. Forbedret kalkulasjon av pris på detaljposter ved endring av rabatt når denne var 100%. 71659
Korrigert mulig krasj ved utskrift av sjekkliste med veldig lang beskrivelse, samt mulig krasj ved redigering av beskrivelsen. 71665
Korrigert en mulig feil ved fakturering av flere ordrer på en faktura, hvor det kunne mangle vedlegg fra ordrer. 71781
Innført tekstkvalifikator på felt som inneholder linjeskift ved eksport til CSV-filer.
Korrigert at rabatter gitt i betalingsbildet for kontantnota blir riktig tatt med i beregningen av totaler på Z og X-rapport. 71673
Ved enter i tabedit på siste linje avsluttes nå tabedit og spesifikasjonen oppdateres. 69608
Korrigert visning av felter ved «Mottak» på bestilling. 73511
Korrigert en mulig «-24» ved sletting av utbetalingsregistrering. 72754
Korrigert en mulig «-12» ved sammenslåing av leverandører. 72434
Produktinfo henter nå informasjon fra «vare-url» dersom det ikke finnes informasjon om varen i web-tjenesten som er konfigurert for fagområdet. 72401
Korrigert avviksmodul ved serviceordre. 72397
Korrigert en feil som førte til at forhåndsvisning av «ikke aktive» tilbud ikke fungerte. 72638
Korrigert en mulig feil hvor utskrift av tilbud ikke hadde jobbavsnitt med notat og sum som null. 73439
Gir nå feilmelding i stedet for at programmet krasjer hvis sluttidspunktet for en avtale blir satt til tidligere enn starttidspunktet på avtalen i personalplan. 73547
Hindrer renummerering av medarbeidere så lenge man har API-integrasjon. 73714
Korrigert en mulig -13 ved sletting av Std. Behandlingsplan. 73818
Fjerner unødvendig element i validering av inngående EHF. 72178
Korrigert en feil som gjorde at fritekst i bestilling forsvinner ved endring av leveringsdato. 73419
Sjekker nå om printspooler kjører og håndterer dersom den ikke kjøres.
Korrigert en lite brukt funksjon som gjorde det mulig å flytte tidligere fakturerte forskudd til etter totalene ved utskrift av utgående fakturaer. Beregner nå korrekt verdi når utskriften er av en faktura med forskudd, slik at beløpet på kundereskontro ikke lenger blir dobbelt. 72848
Viser bilagsdato lagret i postering ved redigering av bilag. Tidligere ble alltid bilagsdato fra bilaget vist. 73625
Korrigert en feil i utskrift for lagerstatistikk der priser på lagervarer ikke ble lest inn riktig, slik at enkelte kolonner ble tomme. 67865
Korrigert feil som kunne føre til feilmelding «-5» ved import av spesielt utformede AFG-filer. 74339
Korrigert en feil som førte til at ordre ikke ble eksportert til Cordel KS | HMS ved ny ordre fra tilbud.
Korrigert en mulig «-8» ved varetelling.
Korrigert en mulig «-18» ved totalsammendrag.
Korrigert feil som kunne føre til programkrasj i ulike tilfeller.
Korrigert feil som kunne føre til krasj i vareplukk i spesielle tilfeller.
Korrigert mulig programkrasj ved åpning av fakturaplan i ordre i et sjeldent tilfelle. 74120
Løst en feil der riktig kunde ikke settes ved retur i kontantnota når kunden opprettes på stedet. 53393
Korrigert en feil som førte til at enkelte vinduer kunne havne bak hovedvinduet ved bruk av Cordel som Remote App. 71292
Korrigert visning av oversikt over skjemaer på jobber. Viste i enkelte tilfeller skjemaer som hørte til andre ordrer. 72466
Butikkordrer opprettet fra en kontantnota (overført til kreditt) bruker nå kundens valgte kalkulasjonsmetode for butikkordrer. 72857
Forbedret ytelse i rapporten «Status Medgått» 72867
Korrigert feilmelding «-24» ved kreditering av faktura i spesielle tilfeller. 75176
Robustifisering ved ekstern visning av filer. Innført intern visning av bildefiler og E-post vedlegg i intern visning bruker nå riktig visningskomponent. 74570
Korrigert en feil ved sending av bestilling i EDIFACT 3.6.1 format som førte feil og at programmet avsluttes. 74818
Utskrift av forfalte fakturaer ga feil resultat dersom registeret for bokførte utgående fakturaer var sortert på kundenavn. Rapporten bruker nå standard sortering uavhengig av sorteringen i registeret. 75920
Ved oppdatering av faste fakturaavtaler hentes nå ny varebeskrivelse.
Valg for å ikke oppdatere beskrivelse ved import tas nå hensyn til også i Std. formater, ikke bare for Byggfag.
Korrigert mulig feilsituasjon eller programkrasj ved åpning av ordre via ordredata-knapp forskjellige steder i programmet.
Priser på pakker vil nå ikke oppdateres ved fakturering av faste fakturaavtaler, slik at rabatter angitt i avtalen beholdes.
Korrigert programkrasj som oppstod i spesielle tilfeller ved åpning av regnskap hovedbok. 76701
Korrigert bruk av rabatt i faste fakturaavtaler
Korrigert en mulig programkrasj ved utskrift av spesifikasjoner
Korrigert en programfeil som kunne oppstå når bruker aktiverte tabedit og Cordel var opptatt. Kontrollrutinen for koblinger mellom bestilling og ordre tar nå hensyn til utvalget som gjøres ved igangsetting, og statusvinduet er korrigert.
Korrigert feil som kunne føre til feilmelding «-8» ved utskrift av «Ordreliste (Alle ordrer)» i noen spesielle tilfeller.
Korrigert feil som kunne føre til feilmelding «-12» ved import av definisjoner fra kopi-database.
Viser nå fordeling av totalrabatter og linjerabatter på Z-rapport i kontantnota.
Forbedret gjenkjennelse av eksisterende beskrivelse ved import av varer fra El-Proffen
Korrigert eksport til regnskap i format for Power Office.
Endring i funksjon på pagedown for å minske feilkilder i bruk av registre.
Innført eksport av GLN lokasjonsnummer i EHF dersom dette er registrert på lisensinformasjon.
Korrigert innlesing av manglende ordredata ved utskrift av rapporter med status i periode. 74551
Innført GLN for avsender og mottaker i EHF Bestilling. Innført GLN for avsender i EHF faktura.
Innført kolonne som viser alle saksbehandlere i inngående faktura. Korrigert filtrering i kolonner med flervalgsmeny. Korrigert lagring av endringer i kolonner for flervalgsmeny.
Forbedret visning av «vår ref.» i faktura. Dette feltet blir hentet fra eventuell tilknyttet ordre, som i enkelte tilfeller kunne inneholde annen data enn forventet. 75380
Korrigert krasj og forbedret ytelse i kunde- og leverandørreskontro ved svært høye antall åpne poster i en periode. 75423
Tar nå med bilagsnummer i feilmeldingen når overføring av balanse til nytt år feiler på grunn av manglende konto i periodisering. 76931
Tar nå med kundeid. og ordrenr. som AdditionalDocumentReferences i EHF Order.
Korrigert navn på eksportformat til Huldt & Lillevik Standard 77358
Korrigerte -13 ved sletting av inngående faktura. 77624
Korrigert mulig krasj ved utskrift av åpne poster fra reskontro dersom valgt sortering ikke var lagt til som en kolonne i rapporten 78064
Innført sperre for å legge til andre vedleggstyper enn pdf-filer ved sending til Scrive.
Korrigert en feil som kunne oppstå ved opprettelse av dokument sent til signering på tilleggsordrer
Ukenr. ble vist som ÅÅ.U dersom ukenummer var lavere enn 10. Korrigert til å vise ÅÅ.UU med ledende null.
Korrigert feil som førte til valideringsfeil i aksesspunkt ved sending av bestilling via EHF.

Revisjon 72 Cordel 2.0 – ikke lansert

Revisjon 71 Cordel 2.0

Kommentar på sjekklister

Det er innført mulighet for å skrive kommentar på hvert enkelt bilde knyttet til et sjekkpunkt i en sjekkliste. Kommentar som er skrevet på bildet i Cordel UTE vil også dukke opp her. Kommentarene til bildet blir også med ved utskrift av sjekklistene.

Uthevet skrift på ubehandlet sjekkpunkt

Punkter i sjekklister som mangler utfylling er nå markert med fet skrift. Statusen vil også synkroniseres fra Cordel UTE.

Andre korreksjoner:

Endringer/korreksjoner: Henv Id
Punkt i sjekklister vises nå med uthevet tekst dersom de ikke er behandlet.
Implementert henting av produktinfo fra nytt API for NRF-basen og EFO-basen.
Korrigert feil som kunne føre til at programmet i noen spesielle tilfeller beregnet feil pris ved bruk av «Oppdater» i kombinasjon med blokk. 63158
Forbedret ytelse i register for bokførte fakturaer ved sortering på kunde/leverandør. 55102
Korrigert kopiering av deler av et anbud til et annet via utvalg-knappen når anbudet har ekstra nivå under hovedpost. 57854
Redusert mengden data som leses ved bruk av personalplan. Skal bidra til å øke ytelsen ved bruk av denne.
Innført eksport av feltet «Vår Ref.» fra fakturaen ved eksport til iizy.
Kommentar på bilder i sjekklister er nå tilgjengelig også i Cordel. Blir også med på utskrift av vedlegg. Innført muligheten for å slette bilder. 56403
Import – pakker fra prisfil tar nå hensyn til akkorder i pakkespesifikasjonene. 61827
Korrigert at markør ikke går tilbake til søkefeltet etter at antall er lagt inn ved merking av varer for etikettutskrift.
Feil ordre ble flyttet ved bruk av Ctrl + F8 for flytting av serviceordre til butikkordre. 54183
Det er nå mulig å vise disponibel beholdning på lager ved bestilling til ordre. Lager blir i dette tilfellet hentet fra ordren. En ny kolonne «Lager for disponibel» viser hvilket lager som blir benyttet. 1
Ved sending av faktura/kreditnota på e-post reflekterer nå emnefeltet hvilken fakturatype som sendes.
Avsnitt for medgått materiell ble ikke alltid opprettet dersom det allerede eksisterte sedler for timer i fakturagrunnlag. 1
Korrigert innlesing av riktig kampanjepris for varer.
Korrigert innlesing av timeavtale slik at timer i tilbud o.l. skal få riktig pris ihht. avtalen. 65290
Korrigerte hvor standardskala lagres og blir husket etter bruk. 66894
Utskrift av FDV kunne føre til at dato og tallformat endret seg. Dette er nå korrigert. 57026
Korrigert mulig krasj ved eksport av SAF-T Regnskap dersom fakturanummer var lagret med mer enn 9 siffer. 65168
Korrigert desimalfeil ved beregning av miljøavgift i fakturaplan for ordrer etter produsert. 65968
Beregning av omsetning i år og i fjor under kundekontoer takler nå at det eksisterer nyere år i tidligere år enn siste opprettet regnskapsår. 67044
Eksport til Excel stopper når man eksporterer kolonner med like navn. Dette korrigeres ved at eksporten nå legger til et løpenummer i slike tilfeller. 67327
Korrigert feil som i spesielle tilfeller kunne føre til en ikke negativ pris ved kreditering av faktura. 67484
Oppslag mot Vipps Infotorget fjerner nå prefix fra telefonnumre, slik at vi slår opp xxxxxxxxx, ikke +47xxxxxxxx eller 0047xxxxxxxx.
Korrigert en feil som kunne oppstå ved import av tilbud fra grossist hvor Posnummer var for lang. 67859
Krysset for skjul andres fakturaer i inngående fakturaer har nå virkning i inngående fakturaer og autofakt uavhengig av sortering.
Korrigert feil som førte til at pdf-filer ikke ble skikkelig lukket etter visning i den interne pdf-framviseren.
Etter endring innført i revisjon 69 var det ikke lenger mulig å legge inn en kampanje direkte på varen i vareregisteret. Dette er nå korrigert. 68817
Knappene for «Kopier» og «Parametere» ved redigering av standard rabattmatriser manglet i revisjon 70. Dette er nå korrigert. 1
Korrigert feil visning av første søketreff ved søk på arbeidssted i ordreregisteret. Feilen kom i revisjon 70 og er nå korrigert. 68960
Korrigert feil som kunne føre til krasj ved eksport til regnskap i enkelte format. Feilen oppstod i revisjon 70, og er nå korrigert. 68512
Knappen nullstill avvik i spesifikasjonen på inngående faktura kunne i enkelte situasjoner vise menyen til kolonner-knappen.
Fjernet unødvendig validering av poststed for inngående EHF. 66862
Korrigert tilgjengelige kolonner ved utskrift av fakturaplan fra ordre. 68186
Håndterer nå bedre ugyldige verdier for forfallsdato ved ny rentenota. Fører ikke lenger til krasj dersom dato ikke er mulig å gjengi. 68772
Korrigert mulig -13 feilmelding ved sletting av varelinje fra spesifikasjonen på en inngående faktura. 69073
Korrigert feil som i noen tilfeller kunne føre til programkrasj ved redigering av rabatt på pakke. 69234
Ved eksport til lønn ble avdelingsnummer med i eksporten selv om dette var eksplisitt valgt å ikke ta med. 62611
Korrigert valg av jobb via posteringer på inngående faktura når ordreregister var sortert på arbeidssted. 42673
Ved en feil var det mulig å velge utskrift av enkelte kolonner som ikke var ment å være tilgjengelige. Selv om disse kolonnene kunne velges, ble de ikke med på utskriften, samt at valget ikke ble lagret. Disse kolonnene er nå ikke lenger mulig å velge. 62066
Korrigert mulig krasj ved prisoppdatering i PRICAT-format (BD) samt diverse formater som benytter semikolondelte filer. 70273
Korrigerte personer-knappen i leverandører.
Ved utskrift til fil (.csv) ble ikke de første kolonnene eksportert dersom disse var tomme. 71463

Revisjon 70 Cordel 2.0

03.11.20

Korrigeringer i forbindelse prisoppdatering i PRICAT-format (BD) samt diverse formater som benytter semikolondelte filer.

29.10.20

Korrigeringer i forbindelse med eksport til regnskap.
Korrigeringer i forbindelse med kampanjepriser i varer/prisbok.

23.10.20

Utbedret unormal forsinkelse i ulike registre.

14.10.20

De viktigste endringene og korreksjonene i revisjon 2.0.70:

Integrasjon med Compello fakturagodkjenning

Det er utarbeidet en integrasjon med Compello fakturagodkjenning. Når integrasjonen er aktiv blir det tilgjengelig en knapp i inngående faktura som lar deg hente godkjente fakturaer fra Compello til Cordel.

Cordel kan settes opp til varierende grad av automatikk når fakturaene hentes over. Dette gjøres fra konfigurasjon inne i inngående fakturaregister. Konfig. -> Konfigurasjon inngående faktura -> Integrasjon.

 • Bokfør automatisk: Når valget er aktivt bokføres den inngående fakturaen direkte ved import fra Compello. Videre utføres også andre automatiske rutiner som er satt opp i forbindelse med bokføring i Cordel.
 • Bruk eksternt systems bilagsnummer som bilagsnummer i Cordel: Når valget er aktivt fører det til at bilagsnummeret som benyttes for den inngående fakturaen i Cordel blir det samme som bilagsnummeret i Compello. Dette krever samordning av bilagsserier før integrasjonen settes opp. Når valget ikke er aktivt bruker Cordel egen bilagsserie for inngående faktura. Bilagsnummeret fra Compello er da tilgjengelig som egen kolonne i Cordel.

Konfigurasjon av planlagte oppgaver

Det er innført et register som lar deg konfigurere planlagte oppgaver som utføres på forhåndsdefinerte tidspunkt.

En planlagt oppgave er en forhåndsdefinert jobb som utføres av CordelServer til et konfigurert tidspunkt. De oppgavene som det på nåværende tidspunkt er mulig å konfigurere er backup og henting av pakkseddel.

Dette vil rulles ut gradvis. Når det er tilgjengelig for deg vil du finne det under menyvalget: Systemkonfigurasjon -> Planlagt event.

Ved konfigurasjon får du opp følgende vindu:

Her kan du velge hvilken forhåndsdefinert oppgave som skal konfigureres, og til hvilket tidspunkt den skal kjøre. For tidspunkt er det 3 valg:

 • Enkel: Oppgaven kjøres en enkelt gang på det tidspunktet som konfigureres.
 • Daglig: Oppgaven kjøres daglig til det tidspunktet som angis.
 • Periodisk: Det angis et tidsintervall som forteller hvor ofte oppgaven skal utføres. Oppgaven startes hver gang angitt tidsintervall har passert.

Andre korreksjoner:

Endringer/korreksjoner: Henv Id
Innført støtte for tekstkvalifikator ved import av csv-filer.
Korrigert mulig -19 ved bytte av skiller etter akkumulering
Korrigert -12 ved sammenslåing av kunder. 55444
Korrigert en mulighet for at bytte av hovedvindu kunne føre til at hurtigtastene for ribbonknappene sluttet å fungere 24951
Implementert register for håndtering av sheduled event
Eksport av FDV-maler tar nå med notat som rik tekst. Dette gjør at formatering, bilder osv. beholdes. Krever at import også gjøres i ny revisjon. 59060
Korrigert en feil som førte til at standard filnavn ved utskrift av purring ikke hadde nummer på purring med. 56799
Innført visning av evt. nota med feil ved utskrift av z-rapport. 1
Korrigert kopiering av notat ved kopiering fra standard jobbliste til ordre. Ble tidligere ikke kopiert dersom notatet var opprettet i versjon 2.0. 31284
Innført innebygd visning av pdf-filer fra dokumentmodulen i Cordel. Aktiveres dersom intern-visningskomponent er valgt i oppsettet til brukeren.
Byttet komponent for konvertering fra EML- til MSG-filer.
Korrigert en feil som kunne føre til -29 ved import fra Compello. 55113
Korrigert en feil som kunne føre til at totalt fakturert på en bestilling ble satt til 0 selv om det eksisterte tilknyttet inngående faktura. 49437
Korrigert en feil i personalplan som førte til at enkelte avtaler ikke ble synlig før man bladde seg bakover i tid i kalenderen. 55340
Åpnet for sending av utskrift fra medgått materiell til digital signering.
Korrigert hvordan Cordel rydder opp i midlertidige filer.
20/07-20: Innført nytt opplegg for lesing og lagring i ordrespes/fakt.grlag/tilleggsordre. Dette er nå erstattet: Beholder nå jobb-bt sine opprinnelige data etter å ha lest jobbnotat for visning i spesifikasjon. Fjerner dessuten (midlertidig) ordreSpesReadJobbNotat fra ordrespes/fakturagrlag sin BROWSE_FUNC-liste noen plasser. Men den vil uansett fortsatt bli kalt noen plasser, så endringene i selve funksjonen er det viktigste. 60962
Innført muligheten til å skrive ut til Scrive fra medgått
Korrigert en feil som kunne føre til at total for MVA og sum inklusiv MVA i fritekst ble feilaktig satt til 0. 61286
Innført mekanisme som sørger for en seksjon for betalingsinformasjon for hvert forfall ved utskrift av fakturaer med betalingsavtale. 59654
Korrigert en feil som førte til at tabedit ikke fungerte i mottak av bestilling 61377
Korrigert visning av skjermbildet for import av varer med Synergo-knappen. 57315
Hindrer nå en mulig følgefeil ved minneproblemer når programmet holder på å avslutte. 61561
Korrigert en feil som gjorde at bruker som ikke hadde tilgang til ordre kunne åpne Ordrer (Alle). 61440
Endret hvordan ulike registre refrisker innholdet etter tab-edit. Forbedrer ytelse ved tab-edit, samt korrigerer en kilde til feil som av og til kunne føre til programkrasj. 1
Kreditnotaer forsøkes ikke lenger sendt på Vipps, fordi dette ikke støttes av underliggende tjeneste.
Fjernet muligheten for å slette ordrer, medarbeidere, kunder og leverandører hvis man har API-moduler, fordi dette kan gi trøbbel med manglende data.
Korrigert håndtering av åpne/låste felt ved bruk av tab-edit i forskjellige register.
Ekstra kryss i konfigurasjon kjørebok for å om rabattert sats for bompasseringer skal benyttes.
Korrigert feil som kunne føre til at tab-edit ikke ble aktivert ved trykk på tab-tasten.
Korrigert at TotalDebit og TotalCredit ikke ble avrundet til 2 desimaler ved eksport av SAF-T Regnskap.
Innført mulighet til å velge fagområde i «Bytte vare i pakke» ved Kontroll pakke. 56004
Løste en feil som gjorde at autoreport 116, Eksport Medgått, ikke fungerte som planlagt oppgave uten innlogging.
Korrigert en mulig feil hvor time kan registreres på avtalt pris i tilleggsordre 1
Implementerte muligheten å justere kolonnebredde ved bruk av den innebygde visningen av Excel-filer.
Korrigert manglende hake for «sendt til Boligmappa» ved sending av flere dokumenter med samme beskrivelse. 56662
Oppgradert til nyere versjon av Raima RDM. Løser problem hvor utskriftsoppsett i kontantnota kunne gå tapt ved oppdatering av databasen.
Korrigert sortering og duplikater ved utskrift av «spesifikasjon medgått» og sortering på «Uttakseddel-nr».
Begrenset tilgang til flytting og sletting av bilag i bilagsregistrering til de brukerne som er administrator eller har egen tilgang til regnskap gjennom brukertilgang.
Korrigert feil ved sammenslåing av kunder og leverandører som kunne føre til at posteringer ikke ble vist i reskontroen for den aktuelle kunden/leverandøren. Funksjonen for kontroll av hovedbok vil nå gi feilmelding dersom en slik situasjon har oppstått. 63221
Korrigert en feil som kunne oppstå ved oppdatering av Cordel UTE register hvis medarbeider som registrerte timer/materiell var markert som sluttet. 62992
Korrigert en feil som førte til feilmelding -19 ved opprettelse av faktura for tilleggsordrer hvor tilleggsordren ikke har noen poster som skal faktureres. 63445
Korrigert melding om endret kalkulasjonsmetode ved lagring av pakke slik at den bare vises når metoden faktisk er endret. 62616
Overskrifter ved redigering av sjekklister utnytter nå bedre ledig plass for å ikke bli kuttet. 60985
Korrigert en sjelden feil rundt ordrer med leveranse som kunne føre til at generering av statistikk ble mangelfull 60452
Korrigert beregning av mengde i tilbud for pakker som inneholder fast antall. Kunne føre til at totalsummen ble «NaN». 59935
Korrigert feil som under spesielle forutsetninger kunne føre til at pris på skaffevarer endret seg i tilleggsordre. 58280
Kontogruppesummer summeres nå riktig også der en regnskapskonto har endret kontonr. fra forrige regnskapsår. 56296
Korrigert mulig feil ved beregning av avvik i inngående faktura når avtalt pris skal hentes fra ordren. 57249
Korrigert visning av datoer i vis utvalg på utskrifter 61897
Ved oppretting av ordre for kunde som har kun ett anlegg, blir dette anlegget automatisk valgt på den nye ordren. Nå blir i tillegg anleggets adresse kopiert inn som vareadresse slik det blir gjort når bruker velger et anlegg manuelt. 60111
Korrigert feil som førte til at EHF-fil ikke validerte under helt spesielle forutsetninger. 63048
Datoformat i utskrift Z-rapport følger oppsettet som er konfigurert i pc som skriver ut rapporten.

Revisjon 69 Cordel 2.0

De viktigste endringene og korreksjonene i revisjon 2.0.69:

Produksjon av FDV

I forbindelse med produksjon av FDV er det innført en mulighet til å prøve på nytt med redusert bildekvalitet/-størrelse i tilfeller hvor PC ikke har nok minne til å fullføre operasjonen. Dersom produksjon av FDV feiler på grunn av for lite minne blir brukeren presentert for følgende valg.

Her kan det velges å redusere bildekvalitet/-størrelse eller å legge bildefilene i en zip-fil som kan distribueres sammen med FDV-filen.

Integrasjon med system for digital signering (Scrive)

Det er utarbeidet en integrasjon med Scrive for digital signering av dokumenter. Tjenesten for elektronisk signering vil være tilgjengelig for brukere av Cordel 2.0 som har server/skyløsning via Cordel Norge AS.

Når modulen er ferdig satt opp for en bruker vil utskrifter fra ordre og tilbud ha en knapp som heter «Til Signering».

Dokumenter sendt til signering vil bli lagret under ordren/tilbudet sine dokument og under kundens dokument. Det er lagt til 3 nye felt i dokumentfanen som gir informasjon om filer sent til signering. Disse er:

 • Status Signering – viser hvor i signeringsprosessen dokumentet er.
 • Sendt til Signering – et kryss som viser om dokumentet er sendt til signering eller ikke.
 • Signerings-ID – identifikator på dokumentet i systemet for signering.

Ved dobbelklikk på dokumentlinjen eller ved å trykke på «Vis Dokument» vil filen vises. Hvis en trykker på «Forandre» eller bruker hurtigtast «F» på dokument med en Signerings-ID vil redigeringsvindu for signering bli åpnet.

Andre korreksjoner:

Endringer/korreksjoner: Henv Id
Kolonner som er beskyttet for bruk i filter/utvalg var heller ikke mulig å velge for visning i tabell eller spesifikasjon. Dette er nå korrigert. 53395
Lagt til et valg ved import av tekstfil inn i et bilag i bilagsregistrering som lar bruker velge format på regnskapsavdeling. 48939
Utskrifter med avsnitt uten prisbærende poster der avsnittsummen er satt rett på avsnittet skrives nå ut riktig. 51037
Korrigert plassering av felt på skjermbildet for ferdigmelding av ordre. 50607
Korrigert mulig -18 og -24 ved eksport/Import av XPABACK.
Blokkerer nå muligheten til å bruke funksjonen for å renummerere kunder for installasjoner med Cordel UTE eller VB Smart.
Korrigert utskrift til fil, slik at også spesifikasjonsrapporter fungerer som de skal. 52774
Korrigert avrunding av EHF hvor det er flere mva-typer involvert. 54887
Korrigert feilaktig tolking av enkelte tall ved import av EHF. Noen tall ble feilaktig tolket avhengig av språkinnstillinger i Windows. 54633
Hokas bytter navn til Equity, og alle tilhørende UI-elementer har følgelig fått nye navn.
Fjernet unødvendig sjekk for serviceordre ved kredittsjekk av kunden ved opprettelse av ny ordre. Beregner nå «gjenstår å fakturere» også for installasjoner som kun har butikkordre og/eller salgsordre. 47961
Korrigert feil som førte til at beskrivelsen på pakken ikke ble lagret når en var i Tabedit først. 53839
Korrigert feil ved lagring av leverandører. 55651
Korrigert -12 ved sletting av jobb fra jobbliste. 54495
Ved import av varer fra Cordel UTE, blir fagområde nå satt til fagområdet varen ble plukket fra i Cordel UTE. Tidligere valgte Cordel det første fagområdet hvor det eksisterte en lik vare med samme beskrivelse. 48851
Korrigert mulig -24 feilmelding ved kjøring av «korriger kontoplan».
Korrigert feil som i spesielle tilfeller førte til at råtekst i rtf-format ble vist på utskriften i stedet for den pent formaterte teksten. 48993
Korrigert mulig -6 feilmelding i prisbok dersom det var valgt en leverandør som ikke lenger eksisterer i et prissett. 49525
Fjerner nå tilknyttet Cordel UTE-profil på medarbeider når denne profilen slettes.
Setter nå riktig timestamp ved avslutning eller åpning av kunde.
Eksport til iizy tar nå med inng.faktura-poster fra fakturaspesifikasjonen.
Korrigert mulige krasjer i vareplukk-vinduene. 54946
Innført sjekk i kontroll av hovedbok for bilag som inneholder periodiseringer mot ugyldig konto.
Blokkert en mulighet for at bruker kunne velge å belaste ordre fra både en autofakt og tilhørende inngående faktura. 55901
Korrigerer nå ulovlige tegn fra «vår ref.-feltet» på fakturaer ved overføring til inkassotjeneste. 56318
Korrigert krasj ved Eksport til Excel fra «Tilbud». 56048
Korrigert utskrift til CSV-fil. Filen kunne mangle innhold i enkelte tilfeller. 49046
Korrigert plassering av logg-filer.
Korrigert forfallsdato ved import av bilag fra Lindbak. 57093
Korrigert -12 ved sammenslåing av kunder. 55444
Valg av skrifttype for fritekst på brukerkonfigurasjon påvirker ikke lenger skrifttype på eksisterende fritekster (kun nye). 50997
Implementert en sjekk, som sjekker om bilagstyper er valgt. 47885
Korrigert -3 ved utskrift til E-post. 57094
Fjernet unødvendig spørsmål om Speedycraft ved sletting av importer fra Cordel UTE. 39127
Korrigert mulig krasj ved endring av leveringsdato på en gammel ordre. 51867
Innført tilleggsmodul som må være aktiv før en kan sende bestilling via EHF. Dette er fordi det kreves et abonnement hos aksesspunktet for å bruke tjenesten.
Korrigert mulig -24 ved sletting av en vare under tilleggsordrer. 57807
Korrigert visning av utskriftdefinisjonsvinduet ved utskrift av «Forespørsel» i «Bestillingsforslag» og korrigert selve utskriften. 57110
Korrigert hastigheten ved utskrift i «Materialregistrering». 55445
Lagt til støtte for åpning av xls-filer (gamle Excel-filer) ved bruk av intern visningskomponent. 56497
Korrigert bredde for enkeltfelt i knapperader for brukere med 4K-skjerm.
Utskrift av ordreliste viste ikke avsluttet ordrer dersom sortering i ordreregisteret var satt til å vise aktive ordrer. Dette er nå korrigert. 57770
Korrigert en feil som kunne føre til at knappen «Ferdig» i forenklet bemanning ikke gjorde noe.
Forbedret feilmelding ved feil i brukerkonfigurasjon for RørWeb-integrasjon.
Korrigert feil ved overføring fra tidligere år hvor mikroskopiske beløp ikke ble overført. 49183
Korrigerte -4 ved «Eksport» til Cordel Database. 58082
Korrigert eksport til Cordel database fra pakker.
Innførte en ny eksport for AXACTOR-data. 53501
Korrigert en feil som kunne føre til at EHF ikke ble produsert hvis en linje i spesifikasjon hadde 100% rabatt. 58779
Korrigert en feil som gjorde at beskrivelsen ikke ble lagret ved opprettelse av ny faktura fra bestilling. 57710
Korrigert en feil som kunne føre til at programmet avsluttet hvis Tab-edit ble brukt til å redigere salgskonto i en spesifikasjon.
Korrigert at VBL-leverandørknappen ikke ble vist. 54750

Revisjon 68 Cordel 2.0 – 07.05.20

De viktigste endringene og korreksjonene i revisjon 2.0.68:

Endringer/korreksjoner Henv Id
Flyttet valg for type under medgått fra høyre til venstre i knapperaden. 17867
Implementert utskrift av strekkoder ved spesifikasjonsutskrift. 46483
Korrigert feil som i spesielle tilfeller kunne føre til at flere vedlegg pekte på samme fil i en produsert FDV. 47346
Korrigert menyen for valg av hovedbokskonto ved fakturering. Menyvalget «Flere kontoer…» fungerte ikke. Samt korrigert manglende funksjonalitet i flere nedtrekksmenyer i systemet. 48254
Innført at knappen «Ferdig» vises alltid ved bemanning uten personalplan. 40372
Korrigert skjermbilde med overlappende felt i forbindelse med varetelling. 46669
Korrigert feil som førte til at avslutningstekst i tilbud ikke alltid ble plassert riktig i forhold til totaler. 45273
Innført tekstkvalifikator ved eksport av tekstkolonner til csv.
Korrigert markup i SAF-T regnskap og SAF-T kasse filene. 50906
Korrigert feil som kunne føre til feilmelding om låst fil ved fakturautsendelse via epost. Feilen oppstod kun dersom e-post var satt opp til å sende via SMTP. 1
Normaliserer telefonnummer ved oppslag mot Vipps-faktureringstjeneste. Førte til at ikke alle kunder ble slått opp riktig fordi telefonnummer ikke var skrevet inn på et format som Vipps forventer.
Korrigert feil som ført til at man kunne få feilmelding «-6» under spesielle forutsetninger ved registrering av timer mot ordre. 52346
Status Cordel Ute i ordreregisteret blir nå oppdatert ved bemanning. 51876
Korrigert ledetekst for flervalg-knapper enkelte steder, som for eksempel metode for opparbeidet for varer i arbeid.
Korrigert feil som kunne føre til feilmelding -19 i enkelte tilfeller ved bruk av bestillingsregisteret. 51818
Deaktiverer filter i inngående faktura hvis man har valgt saksbehandler i ribbonen. Disse kommer i konflikt og har aldri fungert sammen, nå får vi synliggjort begrensningen. 14743
Korrigert utskrift for status i periode og varer i arbeid hvor flere ordre fikk 0 i beløp på mange kolonner 52296
Korrigert feil som i spesielle tilfeller kunne føre til programkrasj ved utskrift av faktura med vedlegg. 51783
Ved bytte til hovedskilleark med flere registrere bli fokus nå satt riktig slik at hurtigtaster o.l. fungerer som ellers i systemet. 30413
Korrigert feil ved visning av dokumenter fra Boligmappa som oppstod etter endringer gjort hos Boligmappa 50604
Viser nå feilmelding dersom en konto som er valgt i MVA-oppsettet ikke eksisterer ved åpning av skattemeldingen 53528
Korrigert mulig -5 feilmelding ved åpning av fakturagrunnlag på salgsordrer 53591
Korrigert mulig krasj når innholdet i et menyfelt slettes via tabedit 53565
Korrigert feil som førte til at visningen i vinduet for skattemelding ikke alltid ble oppdatert ved valg av annen termin. 53766
Korrigert feil som førte til feilmelding -19 under spesielle forutsetninger ved redigering av faktura. 50258
Korrigert visning av start/slutt kolonnen ved utskrift av «Timeregistrering». 50240
Korrigert feil som førte til at sideskift i fakturagrunnlag ikke ble riktig vist.
Korrigert valideringsfeil ved sjekking av status hos Altinn. 53196
Blanke kampanjevarer blir ikke lenger opprettet ved import fra datasentral. Sletting av kampanjer korrigert slik at alle varer faktisk slettes og slik at alle referanser fra vareregisteret faktisk slettes. 54571
Følgende er utbedret i den interne msg-readeren: Inline-vedlegg som ikke har angitt noen posisjon og dermed ikke kan plasseres i dokumentet legges nå i stedet i vedleggslisten. Linjeskift i rtf-tekster konverteres og vises nå som de skal. 55066
Korrigert kobling til det innebygde supportskjemaet i Cordel.

Revisjon 67 Cordel 2.0

15.04.20

Endringer/korreksjoner Henv Id
Korrigert et problem som kunne føre til heng ved sending av bestilling.
Korrigering i forbindelse med -5 bruk i salgsordre.


06.03.20

De viktigste endringene og korreksjonene i revisjon 2.0.67:

Cordel Supportskjema – registrere sak/henvendelser

Det er nå innført tilgang til supportskjema via hovedmenyen i Cordel, og du kan nå registrere din sak/henvendelse i Cordel.

Funksjon for å hente e-post direkte fra Outlook innboks.

For systemer hvor Outlook ikke er installert, er det innført funksjonalitet for å hente e-post direkte fra Outlook til Cordel sin dokumentmodul. Funksjonen lister opp de nyeste e-postene fra innboksen til pålogget Cordel-bruker, og lar deg velge hvilke du ønsker å legge inn i dokumentmodulen.

Dersom menyvalget ikke er tilstede, kan det skyldes manglende eller feilaktig konfigurasjon av tjenesten. Konfigurasjon gjøres under medarbeideren som er koblet til pålogget bruker. Det er altså nødvendig å både ha en Cordel-bruker og en medarbeider i medarbeiderregisteret som er koblet til denne. Dersom Outlook-kontoen er konfigurert med 2-faktor autentifisering, er det nødvendig å opprette et applikasjonspassord for denne brukeren.

Innført nye konfigurasjonsvalg for pakkseddel på leverandør

I forbindelse med en kommende funksjon i Cordel Ute App er det innført mulighet for å konfigurere henting av pakkseddel fra leverandør. Dette gjøres på eget skilleark inne på den enkelte leverandør.

Endringer/korreksjoner Henv Id
Innført bedre feilmeldinger dersom import av konteringsfil feiler.
Endret funksjonen for kopi til factoring ved fakturering. Sender nå egen e-post hvor factoringmottakeren står i til-feltet. Factoringmottaker var tidligere i bcc-feltet på e-posten som førte til at enkelte factoringselskap ikke kunne ta imot e-posten.
Innført funksjon for å hente e-post direkte fra innboks i Outlook til dokument i Cordel.
Innført konfigurasjon av FTP-oppsett for å hente pakkseddel fra leverandør. Oppsettet brukes i forbindelse med funksjonalitet for pakkseddel i Cordel Ute APP.
Fjernet muligheten til å redigere beskrivelsen til en avtale direkte fra celle i personalplan. Må nå åpne avtalebildet for å redigere innholdet.
Innført validering av utgående EHF før denne når aksesspunkt. Utsendelsen stopper med feilmelding dersom Cordel ikke klarer å produsere en gyldig EHF-fil.
Endret hvordan Cordel låser databasen ved fakturering til EHF. Skal føre til at færre opplever problemer med «Data ikke tilgjengelig» i forbindelse med at fakturering blir utført.
Korrigert feil som i spesielle tilfeller kunne føre til programkrasj ved bruk at «Kopier avsnitt»-funksjonen i ordre. 48723
Korrigert feil som kunne føre til feilmelding -24 ved sletting av sjekkliste på ordre. 48640
Fjernet høyre-klikk menyen som var tilgjengelig ved bilde i sjekkliste.
Korrigert oppdatering av beløp når fakturanummer legges inn ved registrering av utbetaling i bilagsregistrering 37642
Korrigert feil som kunne føre til at redigeringsvindu for timekategorier ikke ble vist skikkelig. 47037
Korrigert feil som kunne føre til krasj ved import av enkelte AFG-filer. 44211
Korrigert feil som kunne føre til feilmelding -12 ved sletting av jobb uten registreringer. 44967
Korrigert feil som i spesielle tilfeller kunne føre til feilmelding -8 ved bokføring av faktura. 39011
Innført tilgang til supportskjema via hovedmenyen i Cordel.
Korreksjoner rundt MVA-koder i eksport til SAF-T regnskap
Korreksjon for hvilke kunder og leverandører som eksporteres til SAF-T regnskap.
Innført feilmelding ved eksport av SAF-T regnskap dersom manglende beskrivelse på en hovedbokskonto. Beskrivelsen er et krav i formatet.
Korrigert feil som kunne føre til programkrasj ved bruk av Neste/Forrige i autofakt. 50698
Korrigert feil som i spesielle tilfeller kunne føre til programkrasj ved opprettelse av grovplan fra kalkyle.
Korrigert feil som i spesielle tilfeller kunne føre til krasj ved valg av standard tidsskala i personalplan.
Korrigert feil som kunne føre til krasj i spesielle tilfeller ved bruk at timeregistrering. 50892
Korrigert feil ved oppdatering av «Sist oppdatert» ved bemanning av ordre. Kunne føre til forsinket overføring til enkelte håndholdtsystemer.
Innført mulighet for visning av jobbnotat ved utskrift av ordrespesifikasjon og fakturagrunnlag. Innført mulighet for redigering av jobbnotat fra ordrespesifikasjon.
Innført mulighet til å sette brukerens telefonnummer som avsender ved bruk av SMS-tjenesten fra Front. For at dette skal fungere må alle telefonnummer som skal være mulig avsender meldes inn til Front.
Forbedret ytelse ved bruk av egendefinerte felt konfigurert som dato.
Fjernet «Tillatelser» fra mulige dokumenttyper ved sending av dokument til Boligmappa
Korrigert mulig krasj (ArgumentOutOfRangeException) ved eksport til Excel
Tar nå med periodiserte poster innenfor valgte periode ved eksport til SAF-T Regnskap
Korrigert tegnsett ved import av CSV fil.

Revisjon 66 Cordel 2.0

11.03.20

Endringer/korreksjoner: Henv Id
Korreksjoner i forbindelse med Autofakt
Korreksjoner i forbindelse med personalplan
Korreksjoner i forbindelse med null referanse ved timereg./belastning inngående faktura

09.03.20

De viktigste endringene og korreksjonene i revisjon 66:

Egen framviser for Word og Excel filer

Dersom systemet hvor Cordel kjører ikke har installert Word eller Excel, er det nå mulig å vise innholdet i disse filene i en intern framviser i Cordel. Dette aktiveres ved hjelp av samme konfigurasjon som benyttes for intern framviser av e-post.

Forbedret visningsmulighetene i personalplan

Det er innført nye visningsmodus i personalplan. I tillegg til tidslinjevisningen er det nå også mulig å velge månedsvisning ukesvisning eller dagsvisning. Ulike medarbeidere blir da stilt opp side ved side.

Det er innført filtreringsmuligheter på medarbeider og per avdeling slik at man kan velge hvilke medarbeidere som skal vises i personalplan.

Det er innført mulighet til sortering og gruppering av ansatte i personalplan på grunnlag av hvilken avdeling de tilhører.

Vi guider deg gjennom nyheter og endringer

Se video på vår YouTube-kanal for en nærmere gjennomgang av alle nyheter og endringer i Cordel Personalplanlegger: https://youtu.be/CZMWlU5hQCo

Hvis du åpner YouTube.com via serverleie eller en asp leverandør så vil ikke siden fungere. For å se våre opplæringsvideoer, åpne din lokale nettleser og søk opp Cordel Norge på YouTube eller kopier linkene nedenfor.

Nye konfigurasjonsvalg for Cordel UTE og kjørebok:

6758 Innført konfigurasjonsmulighet for om selvkost skal være tilgjengelig på Cordel UTE brukerprofil.
7066 Innført konfigurasjon av standard timekategori for bompasseringer for kjørebok.

Andre korreksjoner:

Endringer/korreksjoner Henv Id
Utskrift av «Melding om arbeid» gir blank side – korrigert.
Oppsett av standardfonter/skrifttyper under systemkonfigurasjon var ikke tilgjengelig – korrigert. 26745
Innført håndtering av bruttopriser og rabatt på prisnivå i inngående EHF. Dette i tillegg til rabatt/tillegg på linjenivå som allerede var implementert. 38863
Konvertert maler-kalkulasjon / mengdeberegning til 2.0. Denne funksjonaliteten var tidligere ikke konvertert.
Korrigert feil som kunne føre til at ikke hele beskrivelsesteksten for tilleggsordre alltid ble kopiert til faktura. 40486
Korrigert utskrift av timeliste fra Matr/Timereg hvor sideskifit per medarbeider ikke fungerte. 41049
Implementert støtte for ny måte å slå opp bedriftsinformasjon fra Brønnøysundregisteret etter at den vi hadde implementert ble lagt ned. 42356
Ved kopiering av tilbud (til for eksempel ordre eller annet tilbud), kunne tomme avsnitt i hovedpost føre til at resterende innhold i posten ikke ble kopiert.
Korrigere valg av periode ved utskrift av «Resultat og Balanse» ved hovedbok 37388
Korrigert feil som kunne føre til at Cordel ikke viste oppdaterte data i ordreregisteret. 39144
Aksepterer nå inngående EHF selv om det mangler MVA-sats på linjenivå. Dette er ikke lenger påkrevd så lenge sats-ID er oppgitt. 43606
Endret oppsettet av lageroppslag mot Heidenreich slik at det ikke lenger er nødvendig å manuelt legge inn innstillinger. 38703
Korrigert varetelling hvor verdier ikke blir lagret ved bruk av TAB-funksjonen. 43123
Eksport til regnskap (duett). Eksporten tok ikke hensyn til valg om ordredata skulle eksporteres, slik at dette alltid ble eksportert. 38067
Korrigert bruk av regnskapsavdeling nr. 0 ved eksport av lønn. Tar nå også hensyn til hvilken type avdeling som skal eksporteres i Tripletex-format. 39218
Korrigert lageroppsalg mot Elektroskandia 38847
Endret valideringsregler for feltet «Exchange brukernavn» under medarbeider. Ikke lenger nødvendig at det skal formateres som epost-adresse.
Korrigert feil som i noen tilfeller kunne føre til feilmelding «-79» ved utskrift av faktura.
Korrigert problemstilling rundt utskrift av jobbliste. Under noen spesielle forutsetninger kunne Cordel avsluttes med feilmelding.
Økt standard bredde på strekkode-kolonnen ved utskrift.
Korrigert personalplan for skjermer med høyere oppløsning/DPI
En tidligere endring førte til at det var mulig å endre beløp på bokført inngående faktura. Dette er nå korrigert.
Lagt til en sperre som hindrer valg av dato før aktivt regnskapsår ved periodisering.
Enkelte innstillinger på utskriften «Status medgått» kunne føre til at registreringer kom dobbelt i rapporten. 40489
Endret regler for navngivning av mapper i dokumentmodulen i Cordel slik at de samsvarer med reglene som gjelder i filsystemet. Den frie oppbygningen skapte bl.a. problemer når vedlegg skulle hentes til faktura. 41425
Små korreksjoner i eksport til regnskap i formatet «Visma business» 45350
Korrigert feil som førte til at spesielt utformede autofaktfiler kunne medføre programkrasj. 45674
Korrigert et tilfelle hvor data for alle kolonner ikke ble lest når brukeren hadde egendefinerte kolonneoppsett.
Korrigert eksport til Wintid XML fra ordre med jobbliste.
Lagt til «Deres ref» fra faktura i flere referanse-felt i utgående EHF.
Korrigert en feil som kunne føre til at filsti til ny fil for utskrift av skjema ikke ble oppdatert ved henting av skjema fra skjemabank.
Skjuler knappen «Vis kunde» når man åpner en henvendelse ved å gå via kunden.
Oppdatert formatet for innsending av skattemelding til Altinn til ny versjon. Gjelder den tekniske overføringen av data.
Korrigert utskrift av jobbliste slik at notat fra tilleggsordrer blir tatt med dersom dette er valgt i utskriften. 45274
Korrigert feil som førte til at beskrivelse på over 30 tegn i std. behandlingsplan ikke ble med over til tilbud når det opprettes. 44596
Implementert støtte for jpg- og png-filer som vedlegg til EHF-filer ved import i Cordel. 45687
Bedre støtte for tabeller ved eksport av tekster i faktura til formatet «VVS-Finans» 37739
Ved plukking av varer til tilbud/ordre osv. husker nå programmet forrige plassering i listen. 43550
Programmet kunne i noen tilfeller krasje ved bruk av den innebygde epost-visningen. 47997
Korrigert indeksering av bestillinger dersom leverandørnavn ble endret på en leverandør med bestillinger. 19958
Korrigert problem som kunne føre til problemer med å fakturere flere tilleggsordrer på samme faktura under spesielle forutsetninger. 40844
Innført konfigurasjon av standard timekategori for bompasseringer for kjørebok.
Korrigert feil i tegnsett ved sending av SMS via Front.
Korrigert noen mangler med eksport til regnskap i formatet «Tripletex». 49012
Korrigert en feil som kunne føre til at kunder som hadde åpne poster men var ikke inkludert i utvalg ble med på utskrift åpne poster. 43696
Innført mulighet for FTPS ved pris- og rabattoppdatering
Selgers ordrenummer ble ikke eksportert til EHF.
Korrigert feil som førte til programkrasj dersom utskrift «Til Excel» ble valgt, og Excel ikke var installert på maskinen.
Korrigert validering av inngående EHF filer. Noen av valideringsreglene som stoppet importen er ikke lenger relevant i nytt format.
Visningen i inngående faktura-registeret ble ikke skikkelig oppdatert etter at funksjonen «Multiscan» var benyttet. 49029
Sist oppdatert ble ikke endret ved ferdigmelding av ordrer – korrigert.
Tolker nå feltet «BuyerRef» som «Deres Ref» ved import av inngående EHF.
Notat på faktura kunne i noen tilfelle mangle ved sending av EHF.
Ved bruk av page-up/page-down i ulike register ble ikke programmets tittellinje oppdatert iht. ny post i visningen.

Revisjon 65 Cordel 2.0 – 06.02.20

Endringer/korreksjoner Henv Id
Korreksjoner i forbindelse med EHF
Autoreport for eksport til iizy har fått følgende endringer:

– Kun bokførte fakturaer blir nå eksportert.
– Org. nummer på fakturamottaker blir eksportert dersom dette eksisterer.
– Fakturagebyr blir eksportert som «Gebyr».
– Ved kreditnota blir opprinnelig fakturanummer eksportert som «KreditertFaktura».

36493
Korrigert feil som førte til at kontraktspesifikasjon ikke ble korrekt beskrevet i første faktura som ble opprettet fra prosjektet. 39696
Eksport til Credicare eksporterte i noen tilfeller en annen adresse enn fakturaadresse selv om det iht. oppsett var fakturaadresse som skulle vært eksportert. 31073
Korrigert visningsfeil i varetelling som førte til at totalen ikke alltid var synlig uten å skifte mellom faner. 42159
Korrigert feil som førte til at det ikke alltid var mulig å velge riktig lager i autofakt. 39413
Korrigert problem hvor data i enkelte situasjoner kunne mangle i oversikten over inngående faktura. Denne endringen forbedrer også ytelsen noe i forbindelse med bruk av inng. faktura registeret.
Ved endring av fakturadato på kreditnota ble feilaktig forfallsdato endret til dato utenfor normalt datoområde. 43287
Korrigert mulig feilmelding «allocated too few fields» i brukerkonfigurasjon.
Korrigert feil i spesialtilpasning for kunde. 43631
«Lag posteringer» på inng. faktura bruker nå standard kjøpskonto dersom lagret hovedbokskonto er ugyldig.
Korrigert feil ved lesing av dato i timeimport fra Tempus. 43795
Korrigert feil som kunne føre til programkrasj ved utskrift av jobbliste.
Redusert minneforbruk ved eksport av SAF-T kasserapport. Denne eksporten kunne feile i tilfeller der det var veldig mye data å eksportere i valgt periode.

Revisjon 64 Cordel 2.0 – 16.01.20

De viktigste endringene og korreksjonene i revisjon 2.0.64:

Egen framviser for epost-filer

I miljøer hvor det ikke er installert Outlook, har Cordel nå fått mulighet til å vise fram Outlook epost-filer som ligger i dokument-modulen i en innebygd framviser. Dette kan konfigureres for hver enkelt bruker i brukerkonfigurasjon.

Endret valgmuligheter for fakturatype ved betaling av faktura fra kontantnota

Valgmulighetene er nå som følger:

 • Dersom modulen for reskontro ikke er aktiv, kan kun ekstern faktura velges.
 • Dersom reskontro-modulen er aktiv, men pålogget bruker i Cordel ikke har skrivetilgang til denne, kan kun Akonto velges.
 • Ellers kan alle fakturatyper velges.

Andre korreksjoner:

Endringer/korreksjoner Henv Id
Korrigert feil som førte til at nye lagervarer ikke alltid ble korrekt opprettet som lagerført ved retur av varer til lager.
Korrigert feil som i enkelte tilfeller kunne føre til programkrasj ved utskrift av «varer i arbeid». 37352
Eksport av inngående faktura til Duett tok ikke med leverandørens fakturanummer. 37884
Korrigert mangler i formatet ved eksport til regnskap (Tripletex format). 36949
Korrigert feil som oppstår ved kopiering av mappe hvor filer blir flyttet mellom lokal PC og Remote App/Desktop. Gir nå også en feilmelding hvis kopiering blir gjort av en epost fra Outlook, ved kopiering mellom PC og Remote App/Desktop.
Korrigert enkelte valideringsfeil i genererte EHF-filer.
Korrigert feil som førte til at «Epost (PDF)» knappen ikke virket ved utskrift av rentenota. 39788
Korrigert feil som i spesielle tilfeller kunne føre til programkrasj ved opprettelse av ny jobb under jobbliste. 39606
Korrigert høyde på datofelt ved redigering av sjekklister.
Korrigert linken til oppdateringsinfo inne i Cordel slik at den peker til denne siden i stedet for den gamle.
Forbedret ytelse ved bruk av multiscan i Remote App/Desktop miljø.
Det var ikke mulig å sette «blankt» i stedet for en allerede utfylt kjørebok-id ved konfigurasjon av kjørebok. 41925
I noen tilfeller klarte ikke Cordel å finne riktig vare ved hjelp av EAN-kode i varetelling. Dette oppstod kun i situasjoner hvor EAN-koden var utilstrekkelig lagret i databasen. 41355
Korrigert feil som førte til at beskrivelsestekster som var for lange ikke ble lagret. Feltet for inndata begrenser nå lengden korrekt. 41327

Endringer tilgjengelig for medlemmer av Byggfag og El-proffen

Beholde varebeskrivelser ved prisimport
Det er innført mulighet til å beholde eksisterende beskrivelser ved import av varer for Byggfag og El-proffen-knappen. Dette gjøres i det første konfigurasjonsvinduet som dukker opp når knappen trykkes.

Revisjon 63.1 Cordel 2.0 – 05.01.20

Korrigert problem rundt lesing av dato i OCR filer samt konteringsfiler for remittering til bank, som medførte at Cordel førte bilagene mot feil regnskapsår.

Revisjon 63 Cordel 2.0 – 17.12.19

De viktigste endringene og korreksjonene i revisjon 2.0.63:

Eksport til SAF-T regnskap

Det er innført mulighet for eksport av regnskapsdata i SAF-T format. Formatet er definert av skatteetaten som standardisert format for utveksling av regnskapsdata. Alle bokføringspliktige er fra 01.01.2020 pliktig å kunne levere regnskapsdata i dette formatet på forespørsel fra skattemyndighetene. Eksporten finner du under «Hovedbok» i Cordel.

I redigeringsvinduet for eksporten kan periode og avdeling som skal eksporteres velges. Perioden begrenses til det som er aktivt regnskapsår i hovedbok når eksporten innledes. Mappenavn for hvor eksporten lagrer filen kan velges, men selve navnet på filen som produseres er fastlagt av formatet, og kan ikke endres.

Eksporten produserer en fil i .zip format. Det er denne .zip-filen som skal leveres på forespørsel. Innholdet i den kan være flere xml-filer som til sammen utgjør de eksporterte dataene.

Støtte for direkte oppslag av produktinfo via EfoBasen

Det er innført støtte for oppslag av produktinfo mot EfoBasen direkte. Tidligere oppslag av produktinfo for elektrobransjen har gått gjennom Boligmappa sitt API. Det gamle APIet ligger inne fremdeles. For å få oppslag direkte mot EfoBasen må dette konfigureres på fagområdene det gjelder.

Andre korreksjoner:

Endringer/korreksjoner Henv Id
Konvertert funksjonen «Flere oppdragskontoer» i remittering til 2.0.
Ved bruk av «Slett blokk» funksjonen kunne venteindikator bli hengende etter sletting var ferdig.
Korrigert feil som i enkelte tilfeller kunne føre til feilmelding «-24» ved sletting av faktura. 39361
Endret feilmelding om «NO» og «MVA» for utgående EHF til mer beskrivende.
Korrigert import av leverandører via VBL-prisknapp.
Korrigert mangelfull formattering av standardtekster som ble brukt som signatur i e-post. 38903
Korrigert feil som kunne føre til programkrasj ved konfigurasjon av EHF Order (ikke Billing).
Korrigert mulighet for krasj ved Hokas Reconciliation dersom konfigurasjon av integrasjonen ikke er satt opp.
Korrigert feil som kunne føre til feilmelding «-18» i noen spesifikasjoner.

Revisjon 62 Cordel 2.0 – 03.12.19

De viktigste endringene og korreksjonene i revisjon 2.0.62:

Utskrift faktura

Ved utskrift/aktivering av flere samtidige fakturaer, har det kunnet forekomme at papirkopiene ikke kommer i samme rekkefølge på printeren som de ligger i fakturaregisteret. For de kundene som har behov for at rekkefølgen ligger fast er det nå innført et valg i utskriftsoppsettet, dette valget tvinger papirutskriftene i samme rekkefølge som sorteringen til utskriftsoppsettet tilsier. Tvungen rekkefølge vil føre til litt nedsatt total hastighet på utskriftsprosessen dersom det er mange fakturaer som skal skrives ut.

Andre korreksjoner

Endringer/korreksjoner Henv Id
Dersom du hadde tekst i et avsnitt under en NS-Kode fungerte ikke redigering av pris skikkelig på NS-Koden, dette er nå korrigert.
Korrigert feil som førte til at sorteringsknapper ved merking av ordre ved fakturering av øvrige ordre ikke fungerte skikkelig. 36736
Korrigert mulig programkrasj som kunne oppstå ved eksport til regnskap (Tripletex-format) 36091
Ved melding «komplett» på leveranse, hang ikke materiell- og timekost korrekt med. 35725
Ved forhåndsvisning av FDV kunne andre brukere få feilmelding «Data ikke tilgjengelig» inntil forhåndsvisning ble lukket. 35669
Ikke mulig å velge samme varenummer fra et annet fagområde for allerede registrert vare i ankomst til lager. 36300
Korrigert feil som førte til at systemet ikke alltid klarte å opprette en vare som ikke eksisterte i mottakslageret ved overføring av varer mellom lager. 36192
Tab-edit: Trenger ikke lenger bla over låste kolonner som uansett ikke kan redigeres. 36191
Innført ny versjon av integrasjonsmodulen med Boligmappa. Korrigerer et problem hvor boligmappa ikke returnerte tilstrekkelig informasjon om en bolig til Cordel. Førte til feilmelding «Ukjent bolig» i Cordel.
Korrigert feil som kunne føre til at programmet krasjet i noen spesielle tilfeller ved åpning av ordre via kundens ordreliste.
Korrigert feil som førte til at beløpskolonner feilaktig kunne forsvinne fra utskrift tilleggsordre. 35337
Korrigert feil som førte til at filer som ble dratt inn i dokumentmodulen fra Outlook ikke ble plassert riktig. 34637
Korrigert et problem som oppstod når BD endret sikkerhetsinnstillinger for lager oppslag. 38478
Korrigert feil i overføringen til Hokas.

Revisjon 61 Cordel 2.0 – 19.11.19

De viktigste endringene og korreksjonene i revisjon 2.0.61:

Personalplan

Naviger enklere til dagens dato
Det er innført ny knapp i personalplan som flytter visningen av kalenderen til nåværende dato. Knappen fungerer uavhengig av hvilken tidsskala som er valgt i kalenderen.

Innført popup med mer info om aktuell avtale
Når en holder muspekeren over en avtale i personalplan, får man nå en popup med mer info enn tidligere.

Utskrifter

Avkrysning for å skrive bunntekst ved sideskift på siste side
Det er innført en egen avkrysning for om bunntekst ved sideskift i rapporter også skal skrives på siste side i rapporten. Endringen er gjort fordi mange har hatt et rapportoppsett hvor «bunntekst siste side» har vært nøyaktig det samme som «bunntekst ved sideskift». I Cordel 2.0 blir teksten for avslutning siste side plassert innenfor margene på arket, mens bunntekst ved sideskift blir plassert i selve margen. Dette har medført ulik plassering på disse to tekstene. Ved å innføre krysset muliggjøres et oppsett der bunnteksten for siden også skrives i margen på siste side av rapporten. Seksjonen «avslutning siste side» kan dermed brukes til det den er tenkt som nemlig en avslutningstekst for selve rapporten.

Bilde 1: Uten kryss. 

Bilde 2: Avkrysningen finnes under Bunntekst v/sideskift under Heading/Bunntekst 

Bilde 3: Med avkrysning. 

Korreksjoner som fører til endret funksjonalitet

Belastning av inngående faktura 
Ved belastning av materiell fra inngående faktura/autofakt, bruker systemet en kundepris som er hentet fra ordrens kontrakt dersom varen finnes der. Dette gjøres selv om ordremetoden tilsier at prisen skulle vært noe annet. Det regnes som riktig å bruke kontraktens pris fordi dette anses å være en avtale om en spesifikk pris mellom partene. Cordel har også tidligere gjort dette, men det er i denne revisjonen gjort en innstramming når det er jobber involvert. Prioriteringen er nå som følger:

 • Prioriterer nå pris for aktuell jobb (den som belastes) fra ordrebekreftelsen.
 • Hvis ikke funnet brukes annen pris fra ordrebekreftelsen.
 • Hvis ikke funnet brukes pris fra ordremetoden.

Faktura på epost 
Det er ikke lenger et krav at kundens epostadresse på forhånd må være utfylt ved manuell sending av faktura på epost.

Andre korreksjoner

Endringer/korreksjoner Henv Id
Korrigert feil som kunne føre til feilmelding «-18» ved import fra Cordel Ute. 35242
Korrigert feil som kunne føre til krasj ved bytting av kunde på ordre.  35025
Det er ikke lenger et krav at kundens epostadresse på forhånd må være utfylt ved manuell sending av faktura på epost. 35157
Korrigert feil som kunne føre til feilmelding «-6» ved timeregistrering.  34098 34994
Korrigert feil som førte til feilmelding «-6» ved import fra håndholdtregister i noen tilfeller. 33571
Designmessige endringer i skjermbildet for inkassoliste.  33426
Kolonnen kundekategori i saldobalanse finnes ikke på kunden. Denne var også mappet til feltet for mobiltelefon. Har endret kolonnens navn til å reflektere det faktiske innholdet, da vi ikke har noe databasefelt for kundekategori. 34766
Korrigert mangel ved noen spesielt utformede EHF-filer.  35106
Forbedret ytelsen ved timeregistrering og import fra Cordel Ute. 25298
Korrigert utskrift av hovedbok der måneder utenfor valgt periode ble med i rapporten med som = 0.  32711
Utskrift serviceavtaler: Kolonnen for intervall er tom dersom ikke også kolonnen for neste intervall er med. 35262
Ved overføring til lønnssystem ble ikke alltid forventet avdeling valgt.  34623
Korrigert feilmelding «-18» som kunne oppstå hos enkelte ved skanning av EAN-kode.
Korrigert oppdatering av søkeindeks for kundenavn ved oppretting av nye ordre. Kunne i noen tilfeller bli feil.  13915
Korrigert feil som førte til at fakturasum i visningen av enkelte fakturaer kunne settes til 0 ved generering av EHF-faktura.
Korrigert mappe for skriving av enkelte log-filer. Nødvendig for klient-installasjon. 
Korrigert bruk av piltaster ved valg av dimensjon i posteringer i inngående faktura. 32704
Korrigert en feil som kunne gi feilmelding -3 i HandymanPartner ved sending av ordre til Handyman.  36134
Korrigert feil ved tolking av enkelte EHF-filer som benyttet taggen prisbasis.
Korrigert feil som kunne føre til krasj dersom konfigurasjonstjenesten returnerte uventet respons. 
Korreksjon ved sending til Vipps. Fjernet unødvendig sjekk på mottakers organisasjonsnummer. Og korrigerte sjekken på om gyldig aksesspunkt for Vipps-faktura er tilgjengelig. 33508
Melding om å endre avdeling på linjer i faktura ble trigget selv om avdeling ikke var endret.  36988

For endringer/korreksjoner i tidligere revisjoner, klikk her.