Revisjonsnytt Cordel 1.9

Her finner du informasjon om de viktigste endringene/nyhetene i Cordel 1.9.

Revisjon 84 Cordel 1.9 – 19.05.2021

Endringer/korreksjoner:

 • Utbedret tilkobling mot enkelte FTPS servere.

Revisjon 83 Cordel 1.9 – 01.02.2021

Endringer/korreksjoner:

 • Ved bruk av SFTP mot aksesspunkt fra Compello ble ikke nedlastede filer slettet fra serveren, dette kunne føre til at samme faktura ble lastet ned flere ganger. Dette er nå korrigert.

Revisjon 82 Cordel 1.9 – 25.11.2020

Endringer/korreksjoner:

 • Korrigert feil som kunne føre til krasj ved eksport til regnskap for enkelte kunder.
 • Korrigert eksport til AFG slik at NS3459 prosjektid blir med i formatet.
 • Innført støtte for å angi port for ftp som en del av vertsnavn.
 • Innført støtte for FTPS ved bestilling, autofakt og prisoppdatering.
 • Fjernet unødvendig sjekk av poststed og mvasats ved import av inng. EHF.
 • Innført støtte for ny web-tjeneste for produktoppslag mot EFO-basen og NRF-basen.
 • Endret filnavn på vedlegg til EHF-filer slik at disse får unike navn. Førte til problemer med import i 3. parts systemer dersom filnavn var det samme for flere ulike vedlegg.
 • Korrigert avrunding til 2 desimaler ved eksport av SAF-T regnskap

Revisjon 81 Cordel 1.9 – 04.06.2020

Endringer/korreksjoner:

 • Endring i spesialtilpasning for kunde.
 • Korrigert mulig krasj ved prisoppdatering.
 • Korrigert tilfelle som kunne føre til blanke varer i prisbok ved import av priser.

Revisjon 80 Cordel 1.9 – 17.04.2020

Endringer/korreksjoner:

 • Korrigert skjema-id ved sending av skattemelding til Altinn. Gav feilmelding ved innsending på grunn av dette.
 • Lagt inn faste opplysninger ved lageroppslag til Heidenreich slik at konfigurasjon av tjenesten er enklere.

Revisjon 79 Cordel 1.9 – 26.03.20

Endringer/korreksjoner:

 • Korrigert generering av EHF i ulike spesialtilfeller som kunne føre til at EHF filen som ble produsert ikke validerte.

For endringer og korreksjoner i tidligere versjoner, klikk her.