Oppdateringsinformasjon Cordel UTE

Her finner du informasjon om de viktigste endringene/nyhetene i Cordel UTE (app-versjon).

Release 1.2.02 – 05.05.22

Dette er nytt i denne versjonen:

 • Forbedret timeregistreringsbildet.
 • Lagt til mulighet for å åpne dokument i datakø.
 • Utbedret lagring av timenotat på ordrenotat.
 • Man skal nå kunne opprette avtale på jobb med beskrivelse.

Release 1.2.01 – 11.04.22

Dette er nytt i denne versjonen:

 • Utbedring ved lagring timeregistrering.

Release 1.2.00 – 07.04.22

Dette er nytt i denne versjonen:

 • Nytt design i kjørebok.
 • Nytt design i timelister.
 • Vi har utvidet funksjonaliteten i varesøk.
 • Lagt til mulighet for å slette KS|HMS-sjekklister man har opprettet selv.
 • Man kan nå legge inn standard arbeidstekst i timeregistrering og dokument.
 • Gjort innlogging mer robust.
 • Flere mindre utbedringer og forbedringer av funksjonalitet.

Release 1.1.99 – 19.03.22

Dette er nytt i denne versjonen:

 • Nytt og forbedret utseende i datakø
 • Lagt til mulighet for å laste ned og se eller kopiere ferdigstilte sjekklister
 • Utvidet mulighetene ved avslutning av KS|HMS sjekklister
 • Utvidet funksjon for å legge til dokument
 • Diverse utbedringer

Release 1.1.98 – 25.02.22

Dette er nytt i denne versjonen:

 • Lagt til funksjon for å sende databaseinformasjon på e-post.

Release 1.1.97 – 14.02.22

Dette er nytt i denne versjonen:

 • Utbedringer i forbindelse med KS | HMS sjekklister.

Release 1.1.96 – 31.01.22

Dette er nytt i denne versjonen:

 • Utbedringer i forbindelse med KS|HMS integrasjon og sjekklister.
 • Utvidet håndteringen av biler i kjørebok.
 • Rettet feil ved navigering til materiellregistreringsinfo-bildet.

Release 1.1.95 – 26.01.22

Dette er nytt i denne versjonen:

 • Det er nå mulig å editere eksisterende bilder på sjekkpunkt.
 • Lagt til mulighet for å kopiere sjekklister i appen.
 • Man kan nå se eksisterende dokumenter i en henvendelse.
 • Viser PDF-vedlegg i håndbøker direkte i appen
 • Diverse utbedringer.

Release 1.1.94 – 12.01.22

Dette er nytt i denne versjonen:

 • Fikset feil som oppstår under varetelling om varen er slettet i Cordel 2
 • Lagt til mulighet for å sende varetellinger på epost i JSON-format

Release 1.1.93 – 13.12.21

Vi jobber hele tiden for å gjøre Cordel UTE enda bedre. Dette er nytt i denne versjonen:

 • Etter ønske har vi økt antall varer man kan velge å ha med i sin favorittliste
 • Appen lagrer nå valgt håndbok for KS | HMS brukere.
 • Diverse forbedringer

Release 1.1.92 – 11.12.21

Vi jobber hele tiden for å gjøre Cordel UTE enda bedre. Dette er nytt i denne versjonen:

 • Cordel KS | HMS: Du kan nå se aktuelle håndbøker ute i appen også. Tilgang til håndbøker styres i Cordel KS | HMS.
 • Diverse forbedringer

Release 1.1.91 – 23.11.21

Vi jobber hele tiden for å gjøre Cordel UTE enda bedre. Dette er nytt i denne versjonen:

 • Hovedansvarlig som avslutter en ordre må først utnevne en ny hovedansvarlig, men mindre man er siste person som er bemannet på aktuell ordre.
 • Du vil nå få varsel om du prøver å forlate timeregistreringsbildet uten å ha lagret eventuelle endringer som er gjort.
 • Du kan nå åpne og PDF-filer uten å forlate appen. Du trenger heller ikke en tredjepartsapp, slik som tidligere.
 • Det er nå mulig å bytte bil i kjørebok. For å ta dette i bruk kreves en endring i Cordel 2.
 • Du kan nå filtrere sjekkpunktene i en sjekkliste for Cordel KS | HMS. Dette gjør det mulig å kun se påkrevde, kun avsluttede og kun urørte sjekkpunkt. Du får bedre oversikt og det blir mer effektivt å fylle ut sjekklister.
 • Diverse andre forbedringer er gjort i forbindelse med søk i ordreliste og hvordan sjekklister sendes til Cordel. Det har også blitt lagt til felt for «Enhet» i Cordel 2 sjekklister.

Release 1.1.89/1.1.90 – 29.10.21

 • Utbedret feil som kunne oppstå om man ikke brukte bemanning
 • Endret http client-implementasjon
 • Åpnet opp for kommunikasjon mot HTTP

Release 1.1.89/1.1.90 – 29.10.21

 • Utbedret feil som kunne oppstå om man ikke brukte bemanning
 • Endret http client-implementasjon
 • Åpnet opp for kommunikasjon mot HTTP

Release 1.1.88 – 27.10.21

Dette er nytt i denne versjonen:

Henvendelser

Nå har vi gjort henvendelser tilgjengelig i appen! Her har du mulighet til å gå inn på eksisterende henvendelser og opprette nye. Om du ønsker kan du legge til både notat, bilder og sjekklister til hver enkelt henvendelse.

Ordreliste

Som du ser har «kortene» i ordrelisten blitt større. Vi har gjort dette for at det skal bli en mer oversiktlig liste. Vi har også lagt til mer informasjon på hvert kort, som stikkord, hovedansvarlig og sluttdato. Vi håper dere liker forbedringen!

Andre nyheter

Det har også blitt lagt til sortering i ordrelisten slik at du kan sortere i stigende eller synkende rekkefølge på ulike parametere som for eksempel ordrenummer, kunde og hovedansvarlig.

Bruker du standard menyen i appen vil du nå også få varsling her om antall varer som ikke er godkjent.

 • Man kan nå opprette prosjekter og kunder mot Cordel KS | HMS
 • Man har nå mulighet til å slette sjekklister
 • Det kan settes krav til om alle sjekklister må være ferdigstilt før ordre avsluttes
 • Stikkord vises nå sammen med ordre
 • Du kan søke mot ubemannede ordrer

Release 1.1.87 – 27.09.21

Dette er nytt i denne versjonen:

 • Diverse utbedringer.
 • Grunnet begrensninger i Cordel 2 er det satt begrensning på antall tegn for stikkord og leveringsadresse på bestilling.

Release 1.1.86 – 16.09.21

Dette er nytt i denne versjonen:

 • Faset ut det gamle sjekklistedesignet for å forbedre brukeropplevelsen.
 • Diverse utbedringer i appen for bedre håndtering av sjekklister.

Release 1.1.85 – 15.09.21

Dette er nytt i denne versjonen:

 • Valg for sjekklistedesign er nå satt til «Nytt sjekklistedesign» som standard i innstillinger. Ønsker man å endre dette tilbake til tidligere design kan dette enkelt gjøres via innstillinger i appen.
 • På kundekort finner du nå visualisering av kredittstatus ved opprettelse av ny ordre.
  • Appen vil forhindre opprettelse av ordre på kunde med rød kredittstatus. Ved gul kredittstatus vil du få varsel.
 • Lagt til støtte for tabellsjekkpunkt for Cordel KS | HMS-sjekklister.
 • Utbedret visning av jobber i jobbvelger.

Release 1.1.84 – 02.09.21

Dette er nytt i denne versjonen:

 • Diverse utbedringer

Release 1.1.83 – 30.08.21

Dette er nytt i denne versjonen:

 • Utbedret synkronisering
 • Endret navn i App Store og Google Play til «Cordel UTE»

Release 1.1.82 – 24.08.21

Dette er nytt i denne versjonen:

 • Utbedret synkronisering av KS-sjekklister ved bruk av gammelt sjekklistedesign.

Release 1.1.81 – 18.08.21

Dette er nytt i denne versjonen:

 • Implementert støtte for ny aktivitetstype i Cordel 2
 • Utbedringer vedr. visning av jobb på ordreaktivitet
 • Utbedringer vedr. tidspunkt på aktiviteter som oppstod etter redigering av aktivitet

Release 1.1.80 – 22.07.21

I denne versjonen av Cordel UTE har hovedfokus vært å forbedre sjekklistehåndteringen betydelig. Dette er nytt i denne versjonen:

 • Utbedret og lagt til nytt felt for kontrollpunkt på sjekklister – Cordel 2.0
 • Robustifisert datofelt på sjekkpunkt, sjekklister – Cordel 2.0
 • Robustifisert numerisk sjekkpunkt, Cordel KS|HMS
 • Robustifisert synkronisering av sjekklister, Cordel KS|HMS
 • Diverse mindre feilrettinger

Release 1.1.78 – 29.06.21

 • Utbedret kalenderaktiviteter med varighet over 24 timer.
 • Utbedret kalenderaktiviteter og forekomster av manglende tekst i kalenderoversikten.

Release 1.1.77 – 22.06.21

Takk for at du bruker Cordel UTE! Ny versjon av appen er tilgjengelig for nedlastning og vi har gjort flere forbedringer.

Dette er nytt i denne versjonen:

Nytt sjekklistedesign

Vi har nå forbedret designet og flyten for sjekklisteutfylling i appen. Du kan selv velge om du ønsker å aktivere nytt design eller ikke. Dette gjøres under innstillinger i appen:

Favorittliste

Du vil nå finne en favorittliste over varer i appen. Denne listen vil bestå av de mest brukte varene på denne enheten. Du har også mulighet til å manuelt legge til og fjerne varelinjer fra favorittlisten.

I innstillinger kan du velge hvor mange varer du ønsker at favorittlisten skal bestå av. Maks antall er 20 varer.

Siste endringer

I appen får du nyhetsbrev ved første innlogging etter en oppdatering, samt informasjon om hva som er nytt i de aktuelle skjermbildene. Denne informasjonen kan du nå også finne igjen i «Om oss»-fanen ved å trykke på den oransje knappen vist under.

Synkronisering av Cordel KS | HMS sjekklister

Cordel UTE kan nå hente ned sjekklister fra Cordel KS | HMS som lagt til i ordre i Cordel 2. Dette er en fordel for prosjektledere som ønsker å legge til aktuelle sjekklister slik at brukeren av Cordel UTE ikke trenger å lete etter riktig sjekkliste.

Andre forbedringer er:

 • Nå mulig å se bilder på sjekkpunkt
 • Ordrens stikkord vil nå vises på ordreaktivitet i personalplan

Release 1.1.76 – 14.05.21

 • Utbedret timeregistrering ved bruk av desimaler
 • Dato i timeregistrering vil lagres så lenge man er i registreringsvinduet

Release 1.1.75 – 12.05.21

 • Utbedret kommentarfelt for timeregistrering
 • Utbedret kommentarfelt for dokumentasjon

Release 1.1.74 – 11.05.21

Nå har vi gjort flere forbedringer i appen, blant annet har det blitt enklere for deg som bruker å registrere timer mer effektivt.

Her er en oversikt over forbedringer/endringer i denne versjonen:

 • Nå husker appen sist brukte timekategori og registreringsmetode for timeregistrering inntil man går ut av timeregistreringsbildet.
 • Det er nå lagt inn sperre mot å registrere timer utover tillat tilbakeføringstid, selv om man manuelt har justert dato på telefonen.
 • Felt for tilleggsinformasjon på sjekklister er utvidet.
 • Utbedringer Automile

Release 1.1.73 – 16.04.21

 • Viser nå nyhetsbrev ved første innlogging, samt informasjon om hva som er nytt i de aktuelle skjermbildene.
 • Nå mer info ved overføring av varer mellom lager
 • Robustifisert håndtering av ordrestikkord på aktivitetsskjermbildet
 • Fikset problem vedr. markering av kjøreturer som privat
 • Fikset problem vedr. lager i pakkeregister

Release 1.1.72 – 08.04.21

 • Nå mulighet for å se varebeholdning og flytte mellom lager
 • Nå mulighet for å se og velge hvilke bompasseringer man ønsker å ha med på valgt tur (Automile)
 • Nå filter på ordreliste for å se ubemannede ordre (krever CWI 1.1.26)
 • Forbedring på produktregistrering
 • Lagt til flere linjer under tilleggsinformasjon på sjekkpunkt
 • Implementert «badge» som viser antall varer som må godkjennes
 • Knapp for å legge til pakker
 • Forbedret filtrering av ugyldige sjekklister
 • Forbedret valg av «default» varelager
 • Fikset feil vedr. å legge til bemanning, samt endre hovedansvarlig på jobb
 • Fikset feil vedr. bytte av jobb på timereg
 • Fikset feil vedr. at innstilling for «registreringsmetode på dokumentasjon» ikke lagres

Release 1.1.71 – 02.03.21

 • Robustifisering av produktregistrering
 • Fikset problem rundt ferdigstilling av jobber
 • Fikset feil som tillot redigering av ferdigmeldt sjekkliste
 • Ordreaktivitet via kalender viser nå stikkord på ordre

Release 1.1.70 – 26.02.21

 • Robustifisering av produktvelger på siden for produktregistrering
 • Robustifisering av dashboard

Release 1.1.69 – 24.02.21

 • Nytt design for produktregistrering
 • Mulighet for å legge til kommentar på turer hentet fra Automile
 • Valg for om navn og dato skal komme med når timenotat overføres til ordrenotat
 • Fikset bug som forhindret kopiering av notattekst
 • Fikset bug som forhindret aksess til internnotat fra dashboard på nettbrett
 • Rettet feil på progressdiagram på sjekklisteoversikt
 • Man kan nå navigere lengre bak i tid på månedskalender
 • Diverse forbedringer

Release 1.1.68 – 15.01.21

 • Valg i settings for om jobb skal automatisk velges på ikke-kostnadsbærende registreringer på ordrer hvor det er jobbliste
 • Forbedringer rundt
  • Avslutting av ordre og / eller jobber
  • Legge til bemanning på ordrer og / eller jobb
 • Forbedringer på C3-sjekklister
 • Lagt til felt for «ikke aktuelt» på påkrevde punkter i C3-sjekklister
 • Fikset feil vedr. visning av punkter på notat
 • Fikset feil på varsel om bilder på sjekkpunkt
 • Forbedret varetelling
 • Generelle forbedringer

Release 1.1.67 – 21.12.20

 • Forbedret logging i app ved feil fra CWI
 • Lagt til knapper for å navigere i kalender (her har det kun vært mulig å sveipe for å navigere, noe som er vanskelig på de nyeste modellene til Samsung)
 • Lagt til automatisk fokus på søkefelt i produktreg
 • Forbedringer i timereg
  • Fikset feil vedr. antall dager tillat tilbakeføring
  • Fikset feil vedr. timekategorier ved bruk av manuell timereg og «må bruke tidspunkt» i brukerprofil
 • Fikset bug ved bruk av «hardware back button» på Android ved bruk av ny menystruktur
 • Diverse utbedringer for timeliste
  • Utvidet data som vises i listen over registrerte timer
  • Mulighet til å slette registrerte timer som ikke er godkjent i Cordel
  • Mulighet til å redigere registrerte timer som ikke er godkjent i Cordel
 • Utbedret feil i varetelling
 • Fikset bug vedr. opplasting av bilder på sjekkpunkt

Release 1.1.66 – 09.12.20

 • Korrigert feil ved produktvelger på bestilling
 • Korrigert feil ved saksbehandler på bestilling

Release 1.1.65 – 04.12.20

 • Korrigert bug ved bruk av valgt lager på mat.reg.

Release 1.1.64 – 03.12.20

 • Lagt inn valg for at varesynkronisering skal skje manuelt, les mer om dette her
 • Fikset feil vedr. bemanning på jobbnivå

Release 1.1.63 – 24.11.20

 • Forbedring vedr. synkronisering

Release 1.1.62 – 19.11.20

 • Korrigering vedrørende krav om kommentarer på dokumentopplasting

Release 1.1.61 – 16.11.20

 • Korrigering ved valg av ordreaktivitet i kalender hvor ordre ikke har jobbliste
 • Korrigering ved ordrebemanning når bemanning ikke er slått på i brukerprofil
 • Korrigert jobbvelger ved valg av kun ordre på dokumentasjonssiden
 • Forbedret funksjonalitet ved fjerning av bilder før opplasting
 • Automile: Skjuler nå turer som har distanse = 0 KM

Release 1.1.60 – 12.11.20

 • Korrigeringer ifbm. visning / sortering av jobber basert på bemanning
 • Korrigeringer ifbm. ferdigmelde underjobber på ordre
 • Korrigeringer ifbm. legge til bemanning på ordre eller underjobb
 • Diverse mindre utbedringer

Release 1.1.59 – 03.11.20

 • Rettet feil vedr. at «alle varer» forsvant fra produktreg.
 • Rettet feil vedr. at feil navn på produktkatalog/fagområde ble vist på varebøker i produktreg.

Release 1.1.58 – 30.10.20

 • Rettet feil ved jobbvelger på kjørebok
 • Forbedret databasehåndtering av gjeldende ordre på hovedmeny
 • Forbedret håndtering av notat på dashboard

Release 1.1.57 – 28.10.20

 • Fikset feil som førte til problemer med mat.reg. der basen inneholdt stort antall produktkataloger

Release 1.1.56 – 27.10.20

 • Rettet feil med jobbvelger
 • Endret ikoner
 • Fikset feil ved bemanning direkte på jobb
 • Diverse mindre feilrettinger

Release 1.1.55 – 26.10.20

 • Fikset feil ved jobbvelger på materiellregistering
 • Diverse mindre feilrettinger

Release 1.1.53 – 16.10.20

 • Ny forbedret meny/utsende
 • Ny funksjon for redigering av sjekklister
 • Diverse forbedringer

Release 1.1.51 – 14.08.20

 • Korrigeringer ifbm. timeliste
 • Forbedringer på produktvelger
 • Forbedret håndtering når notat er for stort
 • Korrigeringer ifbm. Automile

Release 1.1.50 – 24.06.20

 • Diverse mindre forbedringer

Release 1.1.49 – 24.06.20

 • Lagt til felt for valgt lager når man registrerer en vare
 • Forbedret/videreutviklet verktøy for «utgående kø»
 • Byttet ut komponent for redigering av ordrenotat
 • Forbedret selve sendingen av bestilling fra Cordel UTE

Release 1.1.48 – 28.05.20

 • Korrigeringer vedrørende bestillingskonto når man lager ny bestilling
 • Utbedret funksjon for kart/navigering på ordreinfo
 • Lagt til nytt valg under innstillinger for om bompassering ved bruk av Automile skal være av eller på «by default»
 • Lagt til «dev tool» under utgående kø som skal hjelpe support og utvikling ved feil
  • Mulighet til «force push» av elementer i utgående kø
  • Mulighet til å sende metadata for bilder i utgående kø på e-post

Release 1.1.47 – 13.05.20

 • Innført filtrering på produktregistreringer på jobb
 • Korrigert kalender på IOS
 • Lagt til valg under innstillinger for om man tillater registrering av info om kjøretur hentet fra Automile
 • Hovedansvarlig fra en ordre følger nå med når man oppretter bestilling
 • Lagt til felt for e-post under ordreinformasjon
 • Man kan nå se fra hvilket lager en produktregistrering er tatt fra
 • Diverse andre forbedringer/korrigeringer

Release 1.1.45 – 24.03.20

 • Forbedret Automile-integrasjon. Man kan nå:
  – Markere en tur som privat.
  – Registrere bompasseringer. (Denne funksjonen krever nyeste versjon av Cordel 2.0 og CWI. I nyeste versjon av Cordel 2.0 vil man finne et nytt felt under kjørebokkonfig. Her må det settes en timekategori som MÅ ha kost på 1.)
 • Innført mulighet til å endre beskrivelsen på sjekklister.
 • Rettet feil på iOS i forbindelse med Dark Mode i bildet for ordresammendrag.
 • Forbedret kundesøk. Man kan nå søke på flere parametere samtidig. Dette gjelder både når man søker etter kunde i ordreregisteret og selve kunderegisteret ved opprettelse av nye ordre.
 • Ny funksjon for å slette dokumenter fra ordre. Man kan nå slette dokumenter på ordre som har blitt lastet opp fra Cordel Ute (man må ha tillatelse via brukerprofil).
 • Forbedret sending av bestilling. Man kan nå velge i brukerprofil om bestilling skal sendes til Cordel eller direkte til grossist.
 • Ved navigasjon til arbeidssted eller kundeadresse så tas det nå hensyn til flere adressefelt.
 • Fikset GUI-bug på notatfelt ved opprettelse av ny order.
 • Fikset GUI-bug for notatfelt på eksiterende timeregistrering under timelister.

Release 1.1.44 – 04.03.20

 • Forbedring av bakgrunnsynk på iOS
 • Forbedret opplasting av bilder
 • Korrigert feil vedr. at man ikke fikk se sine egne timer på internordre (hvis medarbeiderinnstillinger i Cordel inne hadde kryss for «kan se andres timer»)

Release 1.1.42 – 03.02.20

 • Kostpris skjules fra totalbildet i ordren
 • Rettet grafikkfeil på notat på eksisterende timeregistreringer på iOS
 • Skjuler andres timeregistreringer på internordrer
 • Rettet feil vedrørende valg for notat på timeregistrering til ordrenotat i «Settings»
 • Man får nå ikke tatt en manuell synk om det er elementer igjen i synkroniseringskøen.

Release 1.1.41 – 24.01.20

 • Grafiske endringer ifbm. dark mode (iOS)
 • Forbedringer rettet mot synkroniseringsproblematikk

Release 1.1.39 – 13.01.20

 • Ny funksjon for lagertelling
 • Lagt til mulighet for å overføre notat på timeregistrering til ordrenotat
 • Klokkeslett på timeregistrering foreslås basert på tidspunkter i brukerprofil
 • Lagrer nå arbeidssted ved opprettelse av ny ordre
 • Lagrer nå postadresse ved opprettelse av ny kunde
 • Filtrerer bort sjekklister som har sjekkpunkt som ikke er støttet
 • Forbedret datakøfunksjon i innstillinger:
  – Bilder som ikke lar seg synke kan man sende via epost
  – Sjekklister er et eget punkt under datakø
 • Diverse feilrettinger

Release 1.1.35 – 25.11.19

 • Kan endre ordreinformasjon på eksisterende ordrer.
  Dette krever følgende:
  – Kryss for «kan opprette ordre» i brukerprofil.
  – Telefon må ha nettdekning.
 • Kan opprette nye avtaler i kalender.
  Dette krever følgende:
  – Kryss for «kan opprette ordre» i brukerprofil.
  – Telefon må ha nettdekning.
 • Lagt til støtte for å fjerne utført knapp på iOS-velgeren.
 • Bedre tilbakemelding til bruker når timeregistrering ikke bli lagret.
 • Forbedret søk mot kunderegister.
 • Korrigert et problem ved skanning av produkter, og produktet ble funnet i flere kataloger.

For nyheter, endringer og korreksjoner i tidligere releaser, klikk her.