Hvordan skrive tekst (fritekst og/eller standardtekst) i spesifikasjonen?

, ,

Skrive standardtekst

 • Stå i begynnelsen av spesifikasjonen
 • Klikk menyknapp «N og deretter «Std.Tekst» – Tekstregisteret kommer opp
 • Marker ønsket innledningstekst med [Ordskiller]/[Space] – Teksten blir markert med en hake
 • Tast [Esc] for å returnere til spesifikasjonen med teksten
 • Du kan nå endre denne teksten ved å først taste [Enter] på den. Gjør deretter ønskede endringer, og klikk på «Lagre» for å lagre endringene og evt [Esc] for å returnere til hovedbildet igjen

Skrive fri tekst og evt. blanke linjer (mellom poster)

 • Marker linjen over der du ønsker å skrive fri tekst
 • Velg menyknapp «N og deretter «Fri Tekst»
 • Skriv inn ønsket tekst og lagre denne ved å klikke «Lagre»
 • Evt. avslutt/returner uten å lagre noen endringer med [Esc]
 • For å legge inn en blank linje mellom poster i spesifikasjonen må du gjøre følgende:
  • Plasser markøren på linjen over der du ønsker å sette inn en tom linje
  • Trykk «N og «Linjeavstand»

Legge inn sluttekst

 • Stå i slutten av tilbudet, og klikk menyknapp «N
 • Velg enten «Std.Tekst» eller «Fri Tekst»
 • Ved bruk at «Std.Tekst» – marker ønsket avslutningstekst med [Ordskiller]/[Space] – Teksten blir markert med en hake
 • Tast [Esc] for å returnere til spesifikasjonen med teksten

Legge inn sideskift

Ønsker du å dele opp teksten din på flere sider og du har Cordel versjon 1.9 eller eldre, gjøres følgende:

 • Dobbelklikk for å åpne teksten. Redigeringsbilde kommer da opp.
 • Sett markøren på ønsket sted i teksten, og trykk «Ny» og velg «Sideskift» i nedtrekksmenyen som dukker opp. Teksten vil bli delt ved markørens posisjon.

Ønsker du å dele opp teksten din på flere sider og du har Cordel versjon 2.0 eller nyere, gjøres følgende:

 • Dobbelklikk for å åpne teksten. Redigeringsbilde kommer da opp. Velg fanen i toppen, som er merket «Sett inn».
 • Sett markøren på ønsket sted i teksten, og trykk på knappen «Sideskift» øverst til venstre. Teksten vil bli delt ved markørens posisjon.