Betalingsavtale på faktura

NB Dette gjelder de som har kundereskontro i Cordel. Ved bruk av eksternt regnskap og kredittoppfølgingstjenester – se nederst i artikkelen.

Om kunder ber om nedbetalingsavtale eller utsettelse på forfall kan dette gjøres på følgende måte i Cordel:

1. Utsettelse av forfall

a. Kundereskontro – finn riktig kunde – gå inn på konto – plasser markør på aktuell faktura

b. Klikk på Bet. Avtale

c. Endre dato på første linja. Klikk Lagre

2. Betalingsavtale – flere forfall

a. Samme som 1a-b.

b. Fordel beløpet utover flere linjer med ulike datoer. Kan gjøres manuelt eller med knappen Automatisk fordeling

c. På automatisk fordeling angir du hvor mange avdrag, forfall for første avtaleavdrag og dager mellom avdragene. Du kan redigere datoer og beløp manuelt i etterkant.

d. I begge tilfeller blir fakturaen merket i kolonnen «Betalingsavtale» i kundens konto.

e. I begge tilfeller må den nye avtalen opplyses til kunde. Det er ikke lagt opp til å kunne skrive ut avtalen. Skjermklipp kan så klart brukes.

Purrerutinene i Cordel tar høyde for hvilke beløp som forfaller når. Du kan lese mer om purring og inkasso i Cordel her.

Viktig: Om du bruker eksterne kredittoppfølgingsselskaper på fordringene dine, sørg for at de også får med seg avtalene du har inngått med kundene dine. Det fins ingen automatikk i at nye eller flere forfall blir eksportert eller kan eksporteres til factoring og kredittoppfølging. Du må med andre ord administrere slikt selv. Om du fører kundereskontro selv, kan du fritt bruke betalingsavtale om du ønsker.