Hva er kundereskontro?

,

Kunderekontro viser alle utestående faktura som kunden har mottatt fra Cordel. For kunder kan det være at betalinger for eksempel ikke har blitt ført mot riktig faktura. I Cordel kan man fra kundereskontroen koble bilag, samt kontrollere hvem som har / ikke har betalt sin faktura.

Kobling (kjeding) av bilag

Kunden under har en del åpne poster, både ubetalte fakturaer og en akonto-innbetaling og en kreditnota uten kobling til andre bilag. Man kan koble et hvilket som helst bilag mot et annet som har restanse.

Velg bilaget du vil koble og klikk «Koble»

Betalingen var på 9 450, så det går ikke an å koble mer enn det. Her er det koblet mot tre åpne fakturaer, men det var ikke nok penger til å nulle den nest nederst fakturaen på 8 814,- så den har fått ny restanse på 2 275,- De to andre er nå ikke åpne lenger, og vil heller ikke komme på åpen-post-liste. Slike koblinger fungerer på samme måte fra leverandørreskontroen.

Utskrifter

Utskrifter fra kundereskontro/leverandørreskontro kan velges enten fra oversikten over alle kundekontoer/leverandørkontoer eller fra detaljbildet til en kunde/leverandør. I første tilfelle kan det være aktuelt å gjøre utvalg på utskriftsdefinisjonen.

Følgende utskrifter er tilgjengelige fra oversikten:

SaldolisteAldersfordelt liste over kunder/leverandør med saldo. Fordel å ha utvalg
med Saldo ulik 0 (er standard) på rapporten.
KontooversiktKontoutdrag til alle eller et utvalg kunder/leverandør i et gitt tidsintervall.
Saldobevegelse
Bevegelse mellom valgte perioder.
Åpne posterÅpne poster per i dag eller tidligere periode
Forfalte fakturaerPurreliste (gjelder kundereskontro)
Ubetalte fakturaerUbetalte fakturaer, også de som ikke har forfalt (gjelder kundereskontro)

Tips og triks:

  • Man kan lage flere utskriftsdefinisjoner under hvert av valgene over. Dette er aktuelt dersom en vil ha faste rapporter med forhåndsdefinerte utvalg.