Opprettelse av nytt regnskapsår i Cordel

,

Video: Hvordan opprette nytt regnskapsår i Cordel
Husk at hvis du åpner YouTube.com via serverleie eller en ASP-leverandør så vil ikke siden fungere. For å se våre opplæringsvideoer, åpne din lokale nettleser og lim inn aktuell URL eller søk opp Cordel Norge på YouTube.

Slik gjør du det:

Det er viktig å påpeke at rutinen nedenfor kun kan benyttes mellom ordinære regnskapsår (f.eks. 2021 og 2022), og ikke mellom tidligere år og et regnskapsår.

Steg 1:

 • Velg ajourhold regnskapsår fra hovedmenyen under regnskap
 • Velg ny
 • Sjekk at regnskapsåret stemmer
 • Velg metode: Kopier fra forrige år
 • Kryss av for:
  • Overføre utgående saldoer til inngående saldoer i nytt regnskapsår
  • Overføre budsjett til nytt regnskapsår
 • Sjekk at start- og sluttdato for nytt regnskapsår stemmer
 • Trykk Aktiver
 • I boksen «bekreft opprettelse av regnskapsår» velger du ja.
 • Trykk Ok.

Nytt regnskapsår er nå opprettet.

Steg 2:

I boksen «overføre utg. saldo 2021 til inng. balanse i 2022» krysser du av for:

 • Åpne poster kunder
 • Åpne poster leverandører

Utgående saldo for øvrige balanseposter kan du vente med til mva-oppgjøret er kjørt for november/desember.
Trykk aktiver.

Steg 3:

I boksen «overførsel av balanse fullført ok» bør du velge automatisk oppdatering, da det gjør at betalinger som er registrert i år automatisk vil bli overført til det nye året.
Trykk Lagre.

Opplever du å få feilmelding ved import av betalingsregistrering skyldes dette som regel at åpne poster ikke er overført til det nye regnskapsåret (Steg 2 og 3).

Steg 4:

I skjermbilde «systemkonfigurasjon for regnskap (regnskapsår 2022) kan du legge til ønskede endringer i knapperaden på høyre side eller i feltene på toppen av skjermbildet.

Feltet bilagsserier er det viktig å merke seg. Her må du huske å endre nummerserier, da alle bilagsserier vil stå med nummerserie 1 ved nytt år.

Du kan ha minimum fem, maksimum sju ulike bilagsserier i Cordel regnskap. I dette bildet angir du også om du vil ha egen serie for purringer og kontantsalg, og hvilke nummer de ulike seriene skal starte på i det aktuelle regnskapsåret. Dersom du er usikker på hvilke nummer du skal benytte kan du gå tilbake på forrige regnskapsår, og se hva som ble brukt der.

 • I utgående fakturaer er det naturlig å fortsette på den serien du har brukt før. Fakturanummer blir også brukt som bilagsnummer i regnskapet for utgående faktura.
 • Ved inngående faktura brukes en egen bilagsserie. Leverandørenes fakturanummer følger ikke en bestemt serie, og dermed må du ha ditt eget regnskapsinterne bilagsnummer på slike bilag i tillegg til leverandørens fakturanummer.
 • Ved å fjerne krysset for egen bilagsserie på purringer og kontantsalg, vil slike bilag gå inn i serien Diverse-bilag.
 • Prefiks kan brukes om ønskelig. For eksempel kan bilagsnummer for inngående faktura være F1 som umiddelbart forteller deg at dette bilaget er en inngående faktura.

Steg 5:

Når det gjelder MVA og årsoppgjøret så gjøres det på følgende måte. Når det siste mva-oppgjøret for det gamle året kjøres i februar, må overføringen av saldoen gjøres på nytt for å overføre til det nye året. Du trykker da på:

 • Årsavslutning
 • Velg aktuelt år utgående saldo skal overføres fra
 • Trykk på overføre utgående saldoer til neste regnskapsår
 • Kryss av for Utg. saldo for øvrige balansekontoer
 • Trykk Aktiver

En stund senere skal posteringene fra revisor føres i årsavslutningen. Når dette er gjort, må saldo overføres enda en gang for at utgående saldo i det gamle året skal bli inngående saldo i det nye.

Oppsett for MVA-satser

Husk å sjekke oppsettet for MVA-satser. Dette finner du under fliken «MVA-Satser» under Ajourhold regnskapsår – inn på det aktuelle året. Endringer av MVA-satser må legges inn manuelt.