Sende ut felles e-post til kunder i Cordel. Eks. Julekort

,

Gå inn på Hele Menyen i Cordel og klikk deg inn på Salg/Kalkyle->Direct Mail. Opprett adresseliste.

Klikk deg inn på Adresselister og legg til NY.

Her huker du av for hvor mange kontaktpersoner du vil ha med i denne adresselisten. Aktiver.

Opprett en NY mal

Før inn det du vil sende til kunden.

Legg til adresseliste.

Gå ett skritt tilbake til Direct Mail fanen og adresselisten.

Her trykker du på «send» (F9)
Da vil du få opp mailen i Outlook, slik at du har mulighet for å endre om det skulle være nødvendig.
Under kolonnen «Ant.Adresser» vil du se hvor mange du sender til.
Alle adressene havner under «blindkopi» i mailen

LYKKE TIL MED UTSENDELSEN!